O-STA

32. redna seja Nadzornega sveta NLB

Danes, 4. marca se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 32. redni seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil nerevidiranim rezultatom NLB Skupine v letu 2015. Nadzorni svet je pozdravil trend stabilnega poslovanja. NLB Skupina je že drugo leto in osmo četrtletje zapored poslovala pozitivno in ustvarila 91,9 milijona evrov dobička po davkih, kar je več od načrtovanega. K rezultatu so poleg matične banke prispevale tudi strateške članice NLB Skupine, ki so leto 2015 vse zaključile z dobičkom. Nerevidirane rezultate poslovanja NLB Skupine za leto 2015 bo banka skladno s finančnim koledarjem javno objavila v ponedeljek, 7. marca.


NLB Skupina je v letu 2015 izboljšala kakovost sredstev in bruto slaba posojila znižala za 727,9 milijona evrov (za 27,8 %) pod 1,9 milijarde evrov. Znižala je tudi delež slabih posojil s 25,1 % v letu 2014 na 19,3 % ob koncu leta 2015 in aktivno zmanjševala portfelj nestrateških investicij.

Na izboljšano poslovanje NLB Skupine v minulem letu so v največji meri vplivale prodajne aktivnosti in povečanje obsega kreditov strankam na strateških segmentih - tako gospodarstvu kot prebivalstvu, kakor tudi nadaljevanje izvajanja aktivnosti za zniževanje stroškov poslovanja. Banka je lani zagnala intenziven cikel razvoja storitev in prodajnih poti. Prva na trgu je uvedla brezstične kartice, nalepko za brezstično plačevanje v kombinaciji s pravo predplačniško kartico, nakupe na 24 obrokov s kreditnimi karticami ter z mobilno aplikacijo Klikin omogočila preprostejši in priročen dostop do storitev, vključno z noviteto na trgu v obliki plačevanja preko mobilnega imenika uporabnikov aplikacije. Pričela je tudi z intenzivno prenovo klasičnih poslovalnic za bolj odprto in udobnejšo komunikacijo s strankami ter odprla Center inovativnega podjetništva. NLB je ohranila vodilno vlogo pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva in organizaciji sindiciranih posojil, uspešna je bila tudi pri izdaji dolžniških vrednostnih papirjev slovenskih družb.

V nadaljevanju seje se je NS seznanil s poročili interne revizije ter centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete. Kot običajno, se je NS na seji seznanil tudi s poročili Komisij nadzornega sveta in podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Na seji so bile obravnavane še nekatere druge vsebine. Tako je predsednik nadzornega sveta Janko Gedrih seznanil člane s svojim glasovanjem pri imenovanju člana uprave Istrabenza. Komisija NS za imenovanja pa je predstavila možne načine izvedbe kadrovskega postopka za imenovanje predsednika uprave NLB. Nadzorni svet je sprejel sklep, da se postopki izpeljejo v najkrajšem možnem času in se zagotovi popolnitev uprave, s tem pa čim bolj optimalno korporativno upravljanje. Nadzorni svet je obravnaval tudi gradivo o oceni primernosti članov NS NLB in od strokovnih služb banke zahteval določena dodatna pojasnila in dopolnitve.