O-STA

Kako in kdo: davčni rezident

Vse več je posameznikov, ki svoje zaposlitvene možnosti iščejo v tujini, pri tem pa prednjačijo predvsem mladi. Če davčni rezident Slovenije odide v tujino, mora v Sloveniji napovedati dohodke iz zaposlitve, dosežene v tujini in od njih tudi pri nas plačati dohodnino. Davčni rezident Slovenije je vsak posameznik, ki ima v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, kjer živi tudi njegova družina, delo pa opravlja v tujini.

Davčni rezident - ureditev statusa

Ko posameznik odide v tujino za dlje časa, mora za davčne namene treba urediti rezidentski status pri pristojnem finančnem uradu, glede na kraj njegovega stalnega prebivališča. Zavezanec za dohodnino (fizična oseba, ki je bodisi davčni rezident bodisi nerezident Slovenije) to stori z oddajo vloge ter z izpolnitvijo vprašalnika Ugotovitev rezidentskega statusa - odhod iz Republike Slovenije. Izpolnjevanje vprašalnika ni obvezno, vendar pa bo na podlagi odgovorov davčni urad lažje presodil, ali je zavezanec še davčni rezident Slovenije ali ne. V grobem mora davčni zavezanec, če želi izgubiti status davčnega rezidenta v Sloveniji dokazati, da v Sloveniji nima več središča svojih zasebnih ali ekonomskih interesov npr. stalnega prebivališča.

Davčni organ nato odloči o statusu zavezanca z odločbo, posameznik pa je dolžan izplačevalce dohodkov v Sloveniji, če so, obvestiti o ugotovljenem davčnem statusu. Davčni rezident Slovenije je oseba, ki je zavezana za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Nerezidenti Slovenije pa so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov. ki imajo vir v Sloveniji.

Preverite še, kakšna je mednarodna obdavčitev slovenskih rezidentov, ki so zaposleni v tujini pri tujem delodajalcu.

Prednosti in slabosti obdavčitve za rezidente in nerezidente

Obveznosti in pravice davčnega rezidenta so, da je zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka, da oddaja letno napoved za odmero dohodnine, v primeru, da ne dobi informativnega izračuna in je zavezanec za dohodnino po progresivnih stopnjah, pa lahko uveljavlja vse olajšave in zmanjšanja davčne osnove, določene za davčne rezidente.

Obveznosti in pravice nerezidenta so, da je zavezanec za dohodnino pri nas le od dohodka z virom v Sloveniji, da upošteva določbe mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ne oddaja letne napovedi za odmero dohodnine, ker se akontacija dohodnine šteje za dokončen davek, je zavezanec za dohodnino po določenih stopnjah ter na splošno ni upravičen do olajšav in zmanjšanj davčne osnove, določenih za rezidente.

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/03/09/kako-kdo-davcni-rezident/