O-STA

Leto 2015 v več pogledih rekordno za družbo NLB Skladi

10. marec 2016

Na današnjem srečanju z novinarji so strokovnjaki družbe NLB Skladi predstavili nadvse uspešno poslovanje družbe v letu 2015. Čisti dobiček pred davki je znašal 3 milijone evrov, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni 69 odstotno povečanje. Donosnost na kapital pa je po davkih znašala kar 46,3 odstotka. "Skupni vpliv dejavnosti upravljanja premoženja na poslovni izid NLB Skupine presega 8 milijonov evrov," je pojasnil Kruno Abramovič, predsednik uprave družbe NLB Skladi.


Glede obetov dejavnosti upravljanja premoženja v Sloveniji je bil Abramovič optimističen, saj priložnosti vidi predvsem v povečanem zavedanju posameznikov o pomenu življenskega standarda po upokojitvi. Prodajno je družba NLB Skladi v letu 2015 presegla dosedanji rekord iz leta 2007 je povedal vodja oddelka za trženje in prodajo Blaž Bračič.

"?Vplačila v NLB Sklade so znašala visokih 138,5 milijona evrov, neto prilivi (vplačila - izplačila) pa +94,4 milijona evrov. Družba NLB Skladi je imela kar 66,8 odstotni tržni delež v neto prilivih. V letu 2015 je bilo sklenjenih kar 6.354 varčevalnih načrtov, v decembru pa smo prvič presegli milijon evrov vplačil zgolj iz naslova postopnih varčevanj."


Leto 2016 ni enako letu 2008

Vodja analiz NLB Skladov Marko Bombač se je dotaknil korekcije na delniških trgih, ki smo ji bili priča v prvih dveh mesecih leta 2016. "Leto 2016 ni v ničemer podobno letu 2008, ko smo imeli finančno krizo, ki se je kasneje prelevila tudi v krizo realnega sektorja. Danes so banke dobro kapitalizirane, zaupanje na medbančnem trgu pa je visoko. Zaskrbljenost, da se pojavlja leto 2008, je povsem odveč."

"Upad cene nafte bo sicer prek zmanjšanja investicij energetskih in surovinskih družb v začetni fazi zaviralno vplival na globalno okrevanje. A že v prihodnjih četrtletjih bodo na površje prišli pozitivni učinki. Z nižjo ceno nafte se namreč posredno veča razpoložljiv dohodek potrošnikov, s tem pa postopno tudi trošenje. Nižje cene nafte in surovin pa, nenazadnje, koristijo tudi vsem družbam, ki niso posredno ali neposredno povezanosti z naftno in surovinsko industrijo," je še dodal. Analitiki NLB Skladov dajejo v letu 2016 prednost delnicam pred obveznicami, med regijami pa najbolj priporočajo delnice iz Evrope. Kljub precejšnjim padcem ostajajo manj naklonjeni trgom v razvoju, saj po mnenju Bombača le-ti s svojim vrednotenjem še ne kompenzirajo višjega prevzetega naložbenega tveganja.

Geopolitična tveganja in njihov vpliv na kapitalske trge

Direktor sektorja investicijskih skladov Simon Logar je opozoril na prezrta geopolitična tveganja. "Vse intenzivnejše se za prevlado na nemirnem Bližnjem Vzhodu borita večinsko sunitska Savdska Arabija in večinsko šiitski Iran, kar je posledica "izpraznjenega prostora", ki ga povzroča postopno geostrateško pomikanje ZDA od Bližnjega vzhoda proti jugovzhodni Aziji," je pojasnil Logar.

"V zadnjih 40 letih ameriško javno mnenje še nikoli ni bilo s takim naskokom bolj naklonjeno Japonski kot Kitajski. Na drugi strani se med kitajskim prebivalstvom krepi nacionalizem, občutek večvrednosti in protiameriško razpoloženje."

?Ameriška dolgoročna strategija temelji na preprečitvi nastanka takšne nove regionalne sile, ki bi ji lahko bila resen izziv na globalnem odru. V času hladne vojne sta ZDA in Sovjetska zveza stali na nasprotnih bregovih, a s približno enako vojaško močjo, kar je preprečevalo resen spopad. Po mnenju Logarja Kitajska za ZDA dolgoročno predstavlja večjo grožnjo ali najmanj zelo resen izziv, vendar je hkrati vojaško še vedno inferiorna. Ta nevarna kombinacija bo verjetno trajala vsaj še nekaj desetletij in bi lahko povzročila, da bi se Kitajska prekomerno odzvala na morebitno ameriško vojaško provokacijo, še posebej pod močnim vplivom javnega mnenja na Kitajskem, izrazito nenaklonjenega dominantni vlogi ZDA.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost