O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel r. Boštjan Bertalanič, izredni profesor za mednarodne odnose in evropske zadeve (Univerza Josai, Japonska), z naslovom "Jugoslovanski vojni ujetniki na Japonskem v času prve svetovne vojne, 1914-1919". Predavanje bo potekalo v četrtek, 17. marca 2016 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral Žarko Lazarević, redni profesor za zgodovino na Univerzi v Novi Gorici.

Japonsko-jugoslovanski odnosi v času prve svetovne vojne predstavljajo temo, ki je v širšem politično-zgodovinskem prostoru tako pri nas kot tudi na širšem Balkanu slabo poznana. O sami vlogi Japonske v prvi svetovni vojni na splošno zelo malo vemo, in to v glavnem iz neupravičenih razlogov. Japonska je namreč zaradi svojega položaja v vojni aktivno sodelovala pri reševanju ključnih vprašanj ob nastajanju nove politične ureditve v Evropi. Eno izmed takih vprašanj je bilo na primer vračanje (repatriacija) vojnih ujetnikov iz Azije. V tem pogledu bo v predavanju predstavljeno ujetništvo avstro-ogrskih mornarjev jugoslovanskega porekla na Japonskem v času prve svetovne vojne. Približno osemdeset mornarjev slovenskega in hrvaškega rodu je kot del posadke staroavstrijskega rušilca Kaiserin Elisabeth preživelo več kot pet let v ujetništvu v taborišču Aonogahara blizu današnjega mesta Kobe. Skozi predavanje bodo orisane zgodovinske okoliščine, ki so mornarje privedle na Japonsko, njihovo življenje v taborišču ter njihov povratek domov po koncu vojne.

Vljudno vebljeni!


Dodatne informacije:
Andreja Leban, Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si