O-STA

Župani ponovno sklicali izredno sejo svetov treh občin

Velenje, 17. marec - V sredo, 23. marca 2016, bo ob 17. uri v Kulturnem domu Šoštanj (Trg Jožeta Lampreta 3, 3325 Šoštanj) izredna seja občinskih svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Razlog za sklic izredne seje je napovedano odpuščanje zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj. Na izredni seji bomo obravnavali stališče svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki do napovedanega odpuščanja v Termoelektrarni Šoštanj in razmer v elektroenergetiki.

Na izredno sejo smo povabili tudi ministra za infrastrukturo Republike Slovenije, predsednika Uprave Slovenskega državnega holdinga, vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne, Premogovnika Velenje, Termoelektrarne Šoštanj in Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije. Na seji se nam bodo prav tako pridružili predstavniki sveta delavcev in sindikata Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj.

Na seji želijo svetnice in svetniki vseh treh občin v Šaleški dolini, lokalna javnost in mediji prejeti pojasnila s strani odločevalcev v zvezi z odpuščanjem zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj. To ni vmešavanje politike v vodenje gospodarske družbe, temveč je ti. odgovorno in obojestransko zadovoljivo partnerstvo z vsemi ključnimi deležniki, kar je navedeno v poslanstvu HSE. HSE v svojih promocijskih brušurah navaja (ali zavaja?), da želijo doseči partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi in skupaj reševati okoljske težave in načrtovati trajnostni razvoj proizvodnje električne energije. V Šaleški dolini z razočaranjem ugotavljamo, da temu ni tako.

V času sprejemanja odločitev za gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj so zagotavljali 3.500 delovnih mest za naslednjih 40 let. Niz odločitev HSE v zadnjem obdobju pa zelo nazorno kaže, da so ključne zaveze HSE padle v vodo oz. niso izpolnjene. Zaradi vseh teh dejanj, največje posledice čutijo zaposleni v TEŠ, posledice pa so že čutili tudi na Premogovniku Velenje.

Šaleška dolina, ki v tem obdobju obeležuje 140-letnico odkopavanja premoga, je v preteklosti zaradi rudarjenja in proizvodnje električne energije plačala že zelo velik davek. Potopljenih je bilo pet vasi, deli mest Velenje in Šoštanj, na stotine domov. Preseljenih je bilo več kot 1.200 družin, vrsto let smo živeli v onesnaženem okolju. Šaleška dolina je zagotovila stabilno in neodvisno oskrbo Slovenije z električno energije. Najmanj kar lahko pričakujemo v zameno, so pojasnila HSE.

Vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si