O-STA

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v Velenju

Velenje, 18. marec 2016 - Danes je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s sodelavci sprejel ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravka Počivalška. Sprejema so se udeležili tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Saša Tabaković, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik in svetovalec ministra Aleksandar Arsekić.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič ministru zaželel dobrodošlico v Velenju in izpostavil prioritete nadaljnjega razvoja mesta. Po županovem mnenju je nadaljnji gospodarski napredek in ustvarjanje priložnosti za nova delovna mesta izjemnega pomena. Možnosti razvoja vidi predvsem na področju turistične dejavnosti, za kar pa je nujno potrebna tudi dobra infrastruktura, tako cestna kot tudi železniška, na kar že vrsto let opozarjamo pristojne institucije. Poudaril je, da smo v Velenju v zadnjih tridesetih letih naredili ogromen napredek na področju sanacije degradiranega okolja in tako bistveno spremenili podobo ter kvaliteto bivalnega prostora. Mestna občina Velenje poskuša z različnimi ukrepi zagotavljati primerne pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj. Med drugim investiramo tudi v razvoj poslovne cone Stara vas, ki je umeščena poleg predvidene trase tretje razvojne osi.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek se je zahvalil za sprejem in povedal, da je po njegovem mnenju izvozno usmerjeno gospodarstvo izjemnega pomena, potrebno pa mu je zagotavljati primerne pogoje za razvoj. Izpostavil je velenjsko podjetje Gorenje, ki je po njegovem mnenju eno izmed redkih slovenskih podjetij, ki svoje produkte uspešno prodaja na svetovnem trgu. Tudi po mnenju ministra je potrebno tretjo razvojno os čim prej umestiti v prostor in pričeti z njeno izgradnjo.

Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik je predstavil prioritetne projekte v okviru Dogovora za razvoj regij. Za Savinjsko regijo so predvideni projekti prehranska samooskrba Savinjske regije, Vonarsko jezero in razvoj objezerskih območij Savinjske regije.

Po sprejemu so si gostje ogledali SAŠA inkubator, kjer je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek povedal, da je navdušen nad obiskom inkubatorja. Med drugim se je seznanil tudi s težavami s katerimi se srečujejo mladi podjetniki. Minister je prepričan, da je spodbujanje podjetništva pri mladih izjemnega pomena. Verjame, da smo v Velenju na dobri poti in da bodo rezultati mladih podjetnikov dokazali upravičenost vlaganj v inkubator.

Minister s sodelavci bo danes obiskal še podjetje Gorenje, občino Šoštanj, Kmetijsko zadrugo Šaleške doline in podjetje Krevzel Instalacije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje