O-STA

Upokojeni invalid z vrnitvijo na trg dela izgubi celotno pokojnino

Tudi upokojeni invalid, ki prejema invalidsko pokojnino, se lahko vrne na trg dela, vendar v tem primeru izgubi celotno pokojnino.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B) sicer ureja, da prejemniki starostne, predčasne in vdovske pokojnine ob ponovnem delu oziroma opravljanju dejavnosti v obsegu najmanj dve uri dnevno do največ 39 ur tedensko (116. člen ZPIZ-2), lahko prejemajo sorazmerni del pokojnine (od 12,5 do 75 odstotkov), vendar pa to ne velja za osebe, ki pokojnino prejemajo zaradi invalidnosti.

Upokojeni invalid v primeru vrnitve na trg dela ali ob opravljanju dejavnosti ne glede na obseg dela izgubi celotno pokojnino.

Prejemnikom invalidske pokojnine ob ponovnem delu ne pripada niti sorazmerna pokojnina!

Klikni in deli

Ko upokojeni invalid ponovno dela, izgubi celo pokojnino

Člen, ki je uredil dvojni status upokojencev, ki so želeli še vedno prejemati pokojnino, a ohraniti svojo samostojno dejavnost, je predvidel tudi ureditev v primeru prejemanja pokojnine, ki jo prejema upokojeni invalid. V 116. členu popravek ZPIZ-2 tako pravi: "Če začne uživalec invalidske pokojnine na območju Republike Slovenije ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca iz 14., 15., 16. in 17. člena tega zakona, izgubi pravico do pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja."

Izjema so zgolj vrhunski športniki, ki se zaposlijo v državni upravi kot športniki. Njim pravica do pokojnine za čas zaposlenosti v javni upravi miruje

Preberite tudi:

· Ureditev statusa upokojenca: več kot polovica jih je zaprla s. p.

· Upokojenci in s. p. - 1. Del: Kaj pravi zakonodaja?

· Upokojenci in s. p. - 2. Del: Spremembe in roki

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delovno razmerje opravljanje dejavnosti predčasna pokojnina prejemniki pokojnine sorazmerni del pokojnine starostna pokojnina vdovska pokojnina zpiz-2

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/25/ce-upokojeni-invalid-ponovno-dela-izgubi-sorazmerni-del-pokojnine/