O-STA

Obveznosti delodajalca: Pravica do sorazmernega plačila prispevkov zaradi starševstva

Pravica do sorazmernega plačila prispevkov se lahko uveljavlja tudi v primeru uveljavljanja predpisov iz starševskega varstva skupaj s pravico do dela s krajšim delovnim časom. Pri tem je pomembno, da aneks k pogodbi o zaposlitvi za izvajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom pisno uredita obe pogodbeni stranki, torej delavec in delodajalec, so nam pojasnili na Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Podjetniki, svoje kadrovske funkcije ne smete zanemariti. Na vas je izbira kandidatov, formalne obveznosti in upravljanje s človeškimi viri.

Več informacij

Ko delavec v skladu s predpisi o starševskem varstvu uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom, gre za pravico, ki temelji neposredno na zakonu. Delodajalec je tako glede na 50. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) in 49. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu dolžan ponuditi aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, v katerem se določi začasna pravica dela s krajšim delovnim časom in obseg krajšega delovnega časa ter dogovori razporeditev opravljanja tako določene krajše delovne obveznosti delavca.

Pravica do sorazmernega plačila prispevkov: v roku 30 dni na center za socialno delo

Vlagatelj, ki uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti, mora to storiti najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer to stori na pristojnem centru za socialno delo.V tem primeru se mu pravica prizna z dnem, ko začne delati s krajšim delovnim časom od polnega. Če pravice ne uveljavlja v tem roku, mu pripada pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost z dnem vložitve vloge, so zapisali.

Delovno pravo državljanov ureja ZDR-1. Ureja tudi področje tistih, ki delajo krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Gre za pravico delavca, da trajno ali začasno začne delati s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov, delodajalec pa je delavcu dolžan takšno obliko dela omogočiti . V teh primerih ima delavec v skladu s posebnimi predpisi pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

Za uveljavljanje pravice do sorazmernega dela socialnih prispevkov mora delavec najprej k delodajalcu.

Klikni in deli

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obenem opozarja tudi na njihova spletna vodnika po pravicah iz delovnega razmerja in pravicah staršev do krajšega delovnega časa.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Podjetniki, ali dobro poznate svoje zakone? Kdaj lahko na vrata potrka inšpektor? Na DATI vam izdamo, kako se temu izogniti in ravnati odgovorno.

Več informacij

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeaneks k pogodbi o zaposlitvi avtorski članki mddsz pogodba o zaposlitvi pogodba za krajši delovni čas pravica do sorazmernega plačila prispevkov socialni prispevki zdr-1 zsdp-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/25/aneks-k-pogodbi-pravica-do-sorazmernega-placila-prispevkov-zaradi-starsevstva/