O-STA

Varnost in zdravje pri delu: ocena delovne inšpekcije je 'cvek'!

"Varnost in zdravje pri delu ocenjujemo kot neprimerno in nezadostno." To so ugotovitve Inšpektorata RS za delo (IRSD) za leto 2015.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Poznate delovanje in organiziranost inšpekcije?

Več informacij

Kljub dejstvu, da se gospodarske razmere izboljšujejo, spodbudnega napredka glede zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih na inšpektoratu niso zasledili. Število prijav s področja varnosti in zdravja pri delu je v zadnjih letih začelo naraščati. V letu 2015 je bilo tako na tem področju prejetih 689 prijav.

Dodajajo, da se povečuje tudi število ugotovljenih kršitev - prvo opaznejše povečanje so zabeležili v letu 2013.

"Med ugotovljenimi kršitvami izstopajo tiste, ki jih ugotavljamo že več let, in sicer glede izjave o varnosti z oceno tveganja, zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev ter usposabljanja delavcev za varno delo," so zapisali.

Varnost in zdravje pri delu: inšpekcija je najbolj delovna na gradbiščih

Na gradbiščih inšpektorji opravijo največ nadzorov, saj tamkajšnje delo predstavlja velika tveganja za varnost in zdravje delavcev. Ugotavljajo, da se tudi na področju zdravstvenega varstva delavcev razmere ne izboljšujejo. Veliko kršitev glede zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov povečuje tudi neustrezno izvajanje nalog izvajalcev medicine dela, so še zapisali.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu je za vsakega delodajalca zakonsko obvezno, ne glede na pogodbeni status delavca!

Več informacij

Največ kršitev je IRSD ugotovil v naslednjih dejavnostih:

· gradbeništvo: 23,3 odstotka (2014: 20,9 odstotka),

· gostinstvo: 15,3 odstotka (2014: 13,4 odstotka),

· trgovina: 13,4 odstotka (2014: 13,4 odstotka),

· proizvodnja kovin, kovinskih izdelkov in strojev: 7,7 odstotka (2014: 11,4 odstotka).

Delovna inšpekcija je varnost in zdravje pri delu Slovencev ocenilo z nezadostno!

Klikni in deli

Na podlagi kršitev so inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu v preteklem letu izrekli 5421 ukrepov. Najpogosteje so izdajali ureditvene odločbe, s katerimi so delodajalcem odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in odločbe, s katerimi so delodajalcem prepovedali opravljanje delovnih procesov do odprave nepravilnosti. V letu 2015 se je glede na predhodno leto ponovno povečalo število prijavljenih nezgod pri delu. Teh prijav je 9483, od tega 116 nezgod, ki so se zgodile na poti na delo ali z dela, 24 smrtnih nezgod, 431 težjih in 8901 lažjo nezgodo, 8 kolektivnih nezgod ter 3 smrtne nezgode, v katerih so delavci umrli zaradi posledic bolezni. Slednje so imele največ povezav z vozili (prometne nesreče, prevrnitve, povozitve), prevrnitvijo in padci sredstev za delo na delavce ter s padci delavcev z višine. Od vseh prijav pa so inšpektorji odkrili 87 dejanskih nezgod pri delu, od tega 12 smrtnih, 56 težjih, 18 lažjih in 1 kolektivno nezgodo.

Delovna inšpekcija pa je budna tudi nad pogodbami civilnega prava!

Vir: Poročilo o delu IRSD v letu 2015

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delovna inšpekcija gradbeni sektor nepravilnost pri delu nezgoda pri delu prijava nezgode na delovnem mestu varnost in zdravje pri delu

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/28/varnost-in-zdravje-pri-delu-ocena-delovne-inspekcije-je-cvek/