O-STA

Nabiranje sadežev narave se šteje v osebno dopolnilno delo

Nabiranje sadežev narave spada v seznam del, ki se pod določenimi pogoji lahko štejejo za osebno dopolnilno delo. Jagode, šparglji, čemaž ali gobe?

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Nabirate gobe, šparglje ali druge sadove narave? S priglasitvijo osebnega dopolnilnega dela jih lahko tudi prodajate!

Več informacij

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar gre pri posamezniku (fizični osebi) za osebno nabiranje sadežev narave (gozdni sadeži, zelišča), ki jih ta oseba prodaja. Osebno dopolnilno delo lahko opravlja pod pogojem, če skupen prihodek od osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v državi. Za plačno primerjavo zakon določa povprečno plačo v preteklem koledarskem letu. V posameznem polletju prihodek ne bo smel presegati 2.974,32 evra. Poleg tega pa je fizična oseba dolžna pred pričetkom opravljana takšnega dela to priglasiti pristojni upravni enoti, da ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Fizična oseba, ki ima priglašeno opravljanje osebnega dopolnilnega dela, skladno zZakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, lahko nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v nespremenjeni obliki (torej brez stiskanja, predelave, mariniranja itd.). Sadeže in zelišča lahko proda tudi pravni osebi, pri čemer pravna oseba kot plačnik davka od dohodka obračuna in odtegne akontacijo dohodnine, kar prikaže na obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazcu).

Če vas zanima obdavčenost izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, vas vabimo k branju:

· Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci? (1. del)

· Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci? (2. del)

Nabiranje sadežev narave je prosto, a lahko je omejeno

Zakon o gozdovih narekuje, da mora lastnik gozda v svojem gozdu dopustiti čebelarjenje, lov in rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi. V gozdovih, v katerih bi bila z nabiranjem ogrožena katerakoli rastlinska ali živalska vrsta, se lahko nabiranje omeji ali prepove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja ali prepoved nabiranja predpiše minister. Nadalje se lahko v gozdovih, kjer lastnik goji drevje tudi zaradi plodov, drugim nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na predlog lastnika gozda odredi lokalna skupnost. V gozdovih je aktualno predvsem nabiranje gob, mahov, kostanja in borovnic, v manjši meri čemaža in podobnih užitnih zeli.

Jagode, šparglji, čemaž ali gobe? Če nabirate in prodajate, morate priglasiti osnovno dopolnilno delo.

Klikni in deli

Kršitev zoper ogrožanja funkcij gozdov vas lahko stane med 400 in 800 evri za posameznika oziroma še več, če gre za pravno osebo ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Pravilnik o varstvu gozdov določa, da posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ dva kilograma gob (razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv), plodov, mahov in kostanja ter največ en kilogram zelenih rastlin (razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst).

· Ali veste, da če bo sprejeta sprememba zakonodaje, bodo kmetje lahko tudi intenzivne kulture kot so jagode, šparglji, vrtnine, zelišča, drevesnice in podobne gojili v okviru osnovne kmetijske dejavnosti za katero velja ugotavljanje katastrskega dohodka?

· Ali veste, da kmetje vrtnin, razen v poljedelskem kolobarju, kmetje ne morejo gojiti v okviru osnovne kmetijske dejavnosti?

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Če se želite z nabiranjem sadežev narave ukvarjati bolj resno, lahko razmislite o ideji samostojnega podjetnika. Kaj vse ta funkcija prinaša, kakšne so prednosti in slabosti, vam predstavimo na brezplačnem seminarju!

Več informacij

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja zanimivosti

Oznakefurs katastrska dejavnost ministrstvo za kmetijstvo nabiranje sadežev narave narava osebno dopolnilno delo prodaja plodov narave regulacija plodov narave vrtnine zakon o gozdovih

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/04/29/nabiranje-sadezev-narave-se-steje-v-osebno-dopolnilno-delo/