O-STA

Odpoklic živila: Ekološko hladno stiskano konopljino olje 500ml

Proizvajalec:Sun&seed LTD Anglija

Distibuter Ekolife natura doo, Brodišče 28, 1236 Trzin

Vrsta in trgovsko ime proizvoda:
Ekološko hladno stiskano konopljino olje 500ml

Opis, vrsta pakiranja ter velikost pakiranja:
500ml steklenica

Identifikacijski podatki Lot (datum proizvodnje ali rok uporabe, serija-LOT, navedba mesta odtisa teh podatkov na pakiranju):
Številka serija L4685 Batch 0003 uporabno najmanj do 06/17

Razlogi neustreznosti:
Pri rednem letnem nadzoru živil rastlinskega izvora s strani UVHVVR je bila v živilu Ekološko hladno stiskano olje konoplje ugotovljena presežena vrednost policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Ker vrednosti onesnaževal presega mejne vrednosti po uredbah 1881/2006 in 364/2016, živilo ni varno za uživanje.

Navodila za ukrepanje potrošnikov:
Omenjenega živila ne zaužijte. Prosimo vas, da ga vrnete na mesto nakupa, kjer vam bodo povrnili stroške, ali ga, če to ni mogoče, zavržete.

Naslov ter telefonska številka podjetja in kontaktne osebe, na katero se lahko potrošniki obrnejo:
Ekolife natura doo, Brodišče 28, 1236 Trzin
Mirjam Kurelič/Darinka Boldin, 040 845 996/ 041 370 414, info@ekolife.si


Za nastali položaj se vam opravičujemo!

Trzin, 04.05.2016 Ekolife natura d.o.o.