O-STA

Navadni ali popoldanski s. p.?

Če se sprašujete, ali je za vas bolj primerno, da odprete navadni ali popoldanski s. p., vam spodaj ponujamo kratko in jedrnato predstavitev obojega.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Želite postati s. p., pa niste povsem prepričani, katera oblika bi bila za vaše poslovanje najbolj optimalna in primerna? Preverite na DATI!

Več informacij

Navadni ali popoldanski s. p.?

Popoldanski s. p. se od navadnega pravzaprav ne razlikuje, razen v višini prispevkov, ki jih mora samostojni podjetnik plačevati. Pravni status in obveznosti pa so za obe obliki s. p. enaki.

Pri popoldanskim s. p. podjetnik, prav tako kot pri navadnem, za obveznosti svojega statusa odgovarja z vsem svojim premoženjem. Obe obliki s. p. prav tako izdajata račune, vodita poslovne knjige in lahko zaposlujeta sodelavce.

Pisali smo tudi o tem, da je prehod iz rednega v popoldanski s. p. hiter in enostaven.

Razlika med t. i. navadnim in popoldanskim s. p. ostaja v višini prispevkov. Ker je fizična oseba, ki odpira popoldanski s. p. za polni delovni čas (40 ur na teden) že socialno zavarovana na drugi osnovi pri drugem delodajalcu, lahko kot s. p. plačuje le pavšalne prispevke za tri zavarovanja - za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti, prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Letos ta skupaj znaša 64,87 evra. Veste, da so ti vprimerjavi z lani nižji?

Navadni ali popoldanski s. p. ? Razlika je le v višini socialnih prispevkov.

Klikni in deli

Tisti, ki imajo navadni s. p., si socialne prispevke v celoti plačujejo sami, saj so kot samostojni podjetniki samozaposleni za polni delovni čas in tako tudi zavarovani - plačevati bodo morali polne prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Mogoče je tudi, da se posameznik samozaposli za polovični delovni čas, ker je za npr. 20 ur na teden zaposlen pri drugem delodajalcu. V tem primeru si mora iz naslova samozaposlitve plačevati drugo polovico vseh prispevkov za preostalih 20 ur do polnega delovnega časa, ne more pa npr. odpreti popoldanskega s. p. Več o tem najdete tu.

Nič ni narobe s tem, če želite zapreti s. p.

Preberite tudi:

· Ustanovitev s. p.

· Popoldanski s.p. in pogodba o zaposlitvi za določen čas

· Kratkotrajno delo: pomoč sorodnika vas vseeno lahko stane

· Odpiranje popoldanskega s. p.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Tudi vsi odgovorni espejevci morate imeti opravljeno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Več informacij

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki navadni ali popoldanski s. p. pavšalni prispevki s.p. socialni prispevki zavarovanje

POVEZAVA: http://data.si/?p=81283&preview=true