O-STA

Vabilo na predstavitev Slovenskega zbornika 2016

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije
Ustanova Franca Rozmana-Staneta

V A B I L O

Vabimo vas na predstavitev knjige Slovenski zbornik 2016 (Ob 75-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda), ki bo

v sredo, 11. maja 2016, ob 11. uri, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23 v Ljubljani.

O knjigi bosta spregovorila prof. dr. Ljubo Bavcon in častni predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik, ki je tudi urednik zbornika. Sledila bo razprava, h kateri ste vabljeni zlasti avtorji prispevkov.


Predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije
Tit Turnšek

Predsednica Ustanove Franca Rozmana-Staneta
Viktorija Potočnik


V Ljubljani, 3. maja 2016


V Slovenskem zborniku 2016 svoje prispevke objavljajo partizani, aktivisti OF, nosilci Partizanske spomenice 1941, narodni heroji, pa tudi ugledni predstavniki slovenskega javnega življenja. Med njimi so znanstveniki, umetniki, nosilci tudi najpomembnejših političnih in oblastnih funkcij, visoki častniki ...


Po, predgovoru in uvodnem poglavju akademika Antona Vratuše so prispevki razporejeni po poglavjih, ki se vsebinsko prekrivajo z devetimi Temeljnimi točkami OF. Vsako poglavje ima nosilnega avtorja in soavtorje, prispevki katerih so razporejeni po abecednem vrstnem redu avtorjev. V desetem poglavju so objavljeni spomini treh še živečih narodnih herojev.