O-STA

Vabilo na Nacionalno srečanje mladih in lokalnih odločevalcev

V okviru projektov strukturiranega dialoga[1], ki jih že šesto leto zapored izvajamo na Mladinskem svetu Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa, organiziramo Nacionalno srečanje mladih in lokalnih odločevalcev.

Nacionalno srečanje bo potekalo 13. maja 2016, med 9:30 in 14:00 uro v M Hotelu (Derčeva ulica 4) v Ljubljani.

Namen srečanja je predstaviti načine, kako vzpostaviti dolgotrajna partnerstva med mladinskimi organizacijami, mladinskimi centri, mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in predstavniki občin ter vse akterje ozavestiti o pomenu vključevanja mladih in njihovega (so)delovanja v družbi.

Uvodni govorci bodo Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščine, ki dobro pozna lokalno mladinsko delovanje in Uroš Skrinar, direktor MOVIT: Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, ki bo spregovoril o sodelovanju med mladimi in odločevalci na nacionalnem nivoju in dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino (URSM), ki bo predstavil aktivnosti URSM na tem področju. Uvodnima nagovoroma bodo sledile predstavitve dobrih praks sodelovanja med mladimi lokalnimi odločevalci, ki jih bodo predstavili Tine Radinja (Škofja Loka), Barbara Kelhar (Velenje), Simon Strgar (Log - Dragomer).

V drugem delu bodo potekala štiri ločena omizja, kjer bomo z izmenjavo mnenj iskali načine za večje vključevanje mladih v lokalne strukture. Z udeleženci bomo razpravljali o strukturah v lokalnih okoljih, o načinih za navezovanje in vzdrževanje stikov med mladimi in lokalnimi odločevalci in spregovorili o specifikah v lokalnih okolij ter o podpornih mehanizmih.

Dogodek je namenjen mladinskim delavcem, voditeljem in mladim nasploh ter lokalnim in nacionalnim odločevalcem. Srečanje je priložnost, da mladi v sodelovanju z odločevalci izmenjajo in pridobijo informacije glede vzpostavljanja partnerstev v lokalni skupnosti in da obe strani na konstruktiven način prejmeta spodbudne korake za boljše sodelovanje mladih in odločevalcev z namenom izboljšanja položaja mladih v družbi.

Program dogodka:

9.00 - 9.30 Registracija

9.30 - 9:45 Uvodni pozdrav

9:45 - 10.15 Uvodni predstavitvi (Tadej Beočanin, Uroš Skrinar in dr. Peter Debeljak)

10:15 - 11.30 Primeri dobrih praks in razprava (Tine Radinja, Barbara Kelhar, Simon Strgar)

11:30 - 12:00 Odmor

12.00 - 13:30 Delo po omizjih

13.30 - 14.00 Zaključek posveta

14:00 Pogostitev

Nacionalni projekt strukturiranega dialoga z naslovom "Mladi odloča(j)mo" ob podpori Nacionalne agencije programa Erasmus + in Urada RS za mladino izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mrežo MaMa.


[1]Strukturirani dialog na področju mladine je inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo. Dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni.