O-STA

Velenje prejemnik bronastega znaka Slovenia Green Destination

Velenje, 16. maj 2016 - Velenje je prejelo bronasti znak v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) - Slovenia Green, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije.

ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, ki temelji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.

Z izvedbo postopka smo pridobili celovit vpogled v trajnostni razvoj Velenja in mednarodno primerljivo oceno. Najmočnejša kategorija Velenja je Varnost in destinacija, najšibkejša pa Turizem in poslovanje. Na področju turizma bo potrebno sprejeti strategijo razvoja turizma s poudarkom na razvijanju turizma preko celega leta, ustrezno kadrovsko in finančno podpreti turistično organizacijo, spodbujati turistične ponudnike k pridobivanju zelenih znakov, razvijati zelene dobavne verige, ki bodo vključevale izdelke in pridelke iz lokalnega okolja, spremljati ekonomske učinke turizma ter spodbujati vključevanje žensk na vodilna mesta v turizmu.

Na podlagi prejete ocene bomo pričeli s pripravo načrta in nabora ustreznih ukrepov za izboljšave.

S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination se bo Velenje na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicioniralo kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Plaketo bo Velenje prejelo na dogodku Global Green Destinations Day, ki bo ob svetovnem dnevu turizma potekal 27. in 28. septembra 2016 v Ljubljani.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje