O-STA

Katera dovoljenja rabite za sobodajalstvo?

Je sobodajalstvo dejavnost, ki jo opravljate le občasno, torej ne več kot pet mesecev v koledarskem letu?

Veste, katera dovoljenja potrebujete? In kakšni so pogoji? Berite dalje!

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Vsak podjetnik se kdaj znajde v dvojni ali trojni vlogi. Poznate vse funkcije, ki jih morate obvladati?

Več informacij

Fizične osebe, ki se ukvarjajo s sobodajalstvom in niso fizične osebe, ki dejavnost (sobodajalstvo) opravljajo koz samostojni podjetniki posamezniki, lahko to dejavnost opravljajo največ pet mesecev v koledarskem letu in nudijo največ 15 ležišč. Poleg tega morajo biti vpisane v Poslovni register Slovenije.

Če se ukvarjate s sobodajalstvom - sem sodi tudi AirBNB - morate poskrbeti za dovoljenja, opozarja Furs v novem dokumentu.

Klikni in deli

Če oddajate nepremičnine v turistične namene oziroma nudite nastanitev, morate imeti naslednje dokumente in pogoje:

· Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se opravlja gostinska dejavnost (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero dokazuje lastninsko pravico, sklep o dedovanju, darilna pogodba). Če še niste vpisani kot lastnik v zemljiški knjigi, morate izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo (z najemno pogodbo, s podnajemno pogodbo).

· Uporabno dovoljenje (za stanovanjske prostore), če nameravate opravljati gostinsko dejavnost kot sobodajalec v stanovanjskih prostorih, zgrajenih pred 31. decembrom 1967; enostanovanjski stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. januarja 2003) in evidentirani v zemljiškem katastru; stanovanju v etažni lastnini, rekonstruiranem na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. januarja 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. novembrom 1996 uporabno dovoljenja lahko nadomešča potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu) ali drugo dokazilo, da gre za take prostore.

· V primeru večstanovanjskega objekta morate kot nosilec dejavnosti pridobiti soglasja vseh solastnikov večstanovanjskega objekta, torej lastnikov preostalih stanovanj.

· Splošni pogoji (požarni red, varnost inštalacij ...)

· Posebni pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (ti se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve).

· Ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (ti določajo minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo).

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Gostinci, imate dober poslovni načrt? Kako pa potem veste, v čem je vaša konkurenčna prednost?

Več informacij

· Davčno potrjevanje računov za sobodajalce v nekaterih primerih ni obvezno

· Katere pogoje je potrebno izpolnjevati za opravljanje gostinske dejavnosti?

· Navadni ali popoldanski s. p.?

· http://data.si/blog/2016/05/16/kdo-vse-lahko-priglasi-odd/

· Kdo vse lahko priglasi ODD - osebno dopolnilno delo?

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja

Oznakeavtorski članki davki dokazila dovoljenja furs gostinska dejavnost pogoji sobodajalstvo splošni pogoji

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/16/katera-dovoljenja-rabite-za-sobodajalstvo/