O-STA

Fitch izboljšala bonitetno oceno NLB na A-

Mednarodna bonitetna agencija FitchIBCA je v začetku tega tedna zvišala oceno dolgoročnega naložbenega tveganja Nove Ljubljanske banke, in sicer z BBB+ na stopnjo vi�...je tj. A-. To je že tretje zvišanje ocene kreditne sposobnosti NLB v slabem letu dni, na kar gotovo vplivajo ugodni rezultati poslovanja banke. Že v letu 2000 sta namreč svoji oceni izboljšali dve agenciji, in sicer: Moody's, z Baa3 na Baa2, in Capital Intelligence, z BBB+ na A-.

Agencija FitchIBCA je v svojem poročilu zapisala, da zvišanje ocene odraža krepitev tržnega položaja banke, relativno stabilno makroekonomsko okolje, v katerem banka posluje, zanesljivo kakovost naložb in preudarno politiko upravljanja tveganj.

Agencija FitchIBCA nadalje ugotavlja, da so izgledi za uspešen zaključek procesa postopne privatizacije spodbudni. Z nadaljevanjem začetega procesa privatizacije bo banka pridobila potreben dodatni kapital za uresničitev zastavljene strategije povečanja prisotnosti na tujih trgih in razvoja novih dejavnosti zlasti na področju investicijskega bančništva in zavarovalništva. Kapitalske naložbe NLB v banke na trgih Srednje in Vzhodne Evrope spremljajo primerni mehanizmi kontrole njenih poslovnih aktivnosti na teh trgih, ki jih je banka nedavno začela izboljševati, s čimer prispeva k zmanjševanju tveganosti tovrstnih naložb.

Izboljšane bonitetne ocene uvrščajo NLB med najvarnejše banke v Srednji in Vzhodni Evropi ter odražajo povečano zaupanje tujine oziroma mednarodnega kapitala v poslovne sposobnosti in ugled banke. So najbolj kredibilno merilo uspešnosti NLB in njene skupine ter ji odpirajo pot do tujih finančnih sredstev pod še ugodnejšimi pogoji.