O-STA

Kakšni so dejanski stroški s. p.?

Če se odločate za samostojno poslovno pot, ste se zagotovo že vprašali, kakšni bodo celotni stroški s. p. oziroma samozaposlitve. Da lahko status s. p. ali popoldanski s. p. hitro, enostavno in zastonj ustanovite na Datini VEM točki, vam je seveda že dobro znano. Torej, kakšni so stroški navadnega s. p., na katere lahko ob ustanovitvi računate in jih morate upoštevati ob pripravi poslovnega načrta?

Preden se odprtja s. p. lotite čisto zares, vam pred registracijo s. p. brezplačno svetujemo na našem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Še preden odprete svoje prvo podjetje, morate vedeti kar nekaj stvari v podjetništvu!

Več informacij

Vsi stroški s. p.

Da bo vaš vstop v poslovanje s. p. čim lažji, objavljamo seznam okvirnih stroškov, ki vas čakajo ob samozaposlitvi.

1. Obvezni stroški

Minimalni prispevki za socialno varnost so stroški, ki jih mora plačevati vsak samozaposleni. Ti stroški s. p. so fiksni, to pomeni, da nastanejo tudi, če podjetnik posluje z izgubo oziroma tudi takrat, ko ne posluje. Med prispevke za socialno varnost se štejejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Osnovo za plačilo ter zneske za plačilo socialnih prispevkov najdete tukaj. Ti stroški s. p. za mesec april 2016 skupaj znašajo 341,20 evra.

Med stroške s. p. sodi tudi vodenje poslovnih knjig. Ti sicer niso obvezni, v kolikor jih znate voditi sami. Tudi tega vas lahko naučimo na DATI! če želite prihraniti strošek računovodstva, pridite na seminar Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo in si preberite članek Nimate računovodje? S. p., za svoje račune lahko poskrbite tudi sami! Če pa se želite v celoti prepustiti vaši stroki in bi želeli račune in poslovne knjige zaupati strokovnjakom, to za vas z veseljem opravimo na DATI. Izberite paket samostojni podjetnik!

Olajšave pri samozaposlitvi

Ko prvič odprete s. p., lahko računate na polovične stroške za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugo leto vašega poslovanja pa so ti stroški nižji za 30 odstotkov. Vendar pa razpolovitev stroškov ne velja tudi za stroške za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje, ti se še vedno plačujejo v polnem obsegu. Prvo leto so tako lahko vaši stroški za socialna zavarovanja skupaj 235,12 evra, drugo leto pa 277,89 evra. Več o tem smo pisali Kdaj uveljavljanje delne oprostitve plačila prispevkov?

Če imate otroka, mlajšega od treh let ali dva (ali več) ter najstarejši še ni končal prvega razreda osnovne šole, lahko tudi kot samozaposlena oseba uveljavljate pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva.

2. Stroški, vezani na varnost in zdravje na delovnem mestu

Kot samostojni podjetniki morate poskrbeti tudi za varnost in zdravje na delovnem mestu. Smiselno je, da opravite usposabljanje tudi kot samozaposleni, čeprav zakonodaja od vas tega nikjer izrecno ne zahteva. Če imate zaposlene, pa jih morate ne glede na obliko zaposlitve (pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava) napotiti na usposabljanje, saj vas k temu zavezuje zakon. V vsakem primeru ni odveč, če usposabljanje opravite tudi kot samozaposleni, saj vas lahko v primeru poškodbe na delovnem mestu brez opravljenega usposabljanja doletiregresni zahtevek Zavarovalnice za zdravstveno zavarovanje Slovenije za plačilo stroškov vašega zdravljenja.

Samozaposlena oseba je dolžna oceniti tveganje. Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja ter določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam. Več o tem smo pisali v prispevku Varnost in zdravje pri delu in samozaposlene osebe. Vas zanima, kdaj morajo podjetniki dopolniti oceno tveganja in kako?

Stroški samozaposlitve se razlikujejo glede na dejavnost, vašo angažiranost in željo po uspehu!

Klikni in deli

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) prav tako izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti zdravniški pregled na medicini dela.

Kdaj je torej smiselno opraviti usposabljanje, oceno tveganja in zdravniški pregled?

Odgovor je preprost. Če se vam kot samozaposlenim pripeti kakršnakoli nezgoda ali poškodba zaradi poklicnega tveganja!

Koristne povezave pred odprtjem s. p.:

· Ustanovitev s. p.

· Zasluži denar s hobijem ali idejo

· Prednosti in slabosti samozaposlitve

· Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

3. Stroški, ki jih imate glede na dejavnost

Sem sodijo stroški, ki so lahko zelo različni, saj se vežejo na dejavnost, ki jo opravljate. Če ne poslujete doma, morate v tem sklopu računati na stroške najema poslovnega prostora ter stroške vzdrževanja in obratovanja objekta (voda, elektrika, komunala), tu so tudi telekomunikacijski stroški (telefon, internet), pa oprema oziroma osnovno orodje glede na dejavnost, ki jo opravljate (stroji, material, delovna obleka, računalnik, telefon, pisarniški material ...), sem pa sodijo tudi potni stroški, malica, morebitna potovanja v tujino (npr. na izobraževanje, obisk sejma, iskanja poslovnih partnerjev, mreženje ...)

Če vas mika odprtje s. p., pa ste v zagati, kako organizirati svoje stroške, vam Datini finančni strokovnjaki z veseljem pomagajo!

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

4. Ostali stroški

Danes velja, da če vas ni na spletu, ne obstajate. Zato morate v podjetju poskrbeti tudi za ustrezen prikaz vaše dejavnosti, imeti morate spletno stran, vizitke, štampiljko, poskrbeti morate za marketing in promocijo. Težko vam bo uspelo brez poslovnega načrta, med stroške pa lahko štejete tudi poslovna mreženja oziroma druženja na poslovnih dogodkih in s poslovnimi partnerji.

V kolikor ste že zaposleni, pa vas vseeno mika, da bi iz hobija naredili dober biznis, je smiselno razmisliti o popoldanskem s. p.

· Bi odprli popoldanski s.p.?

· Odpiranje s. p. - popoldanski, normirani ali navadni s. p.?

· Prehod iz rednega v popoldanski s.p. je enostaven in hiter

· Navadni ali popoldanski s. p.?

Ustanovitev s. p. je hitra in enostavna na naši VEM točki. Za brezplačno registracijo s.p., nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki dobiček dohodek finance minimalni stroški odhodek odprtje s.p. poslovna ideja poslovni rezultat realni stroški registracija s.p. samozaposlitev samozaposlovanje stroški trg dela

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/23/kaksni-so-dejanski-stroski-sp/