O-STA

Prostovoljstvo danes in jutri na socialnem področju

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, organizira v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 4. Slovenski kongres prostovoljstva pod naslovom Prostovoljstvo danes in jutri na socialnem področju. Kongres bo potekal 5. in 6. decembra 2003 v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.

Prostovoljno delo je dogajanje, ki je bilo v zgodovini človeškega rodu vselej prisotno, v zadnjih desetletjih pa dobiva nove razsežnosti in nove organizacijske okvirje. Je gibanje, ki je zajelo ves zahodni svet kot neke vrste korekcija velikim socialnim nepravičnostim in prikrajšanosti. Danes govorimo o organiziranem prostovoljnem delu, kar morda zveni malo nesimpatično. Vendar je v sodobni hiperorganizirani družbi nujna ta kakovost, ki omogoča, da se prostovoljska dejavnost vgradi v socialno tkivo na različnih ravneh - od socialnih mrež in institucij do politike na lokalni in državni ravni. S tem, ko postaja prostovoljstvo čedalje bolj razširjeno, kompleksno in civilno družbeno dogajanje, terja tudi vse večjo organizacijsko strukturiranost in dober management.

V Sloveniji sta polet in stvarnost prostovoljstva zasenčila in prehitela konceptualne, organizacijske in zakonske spremljave, kot so opredelitve, pravila delovanja, zakonodaja. Očitno je danes razvoj prostovoljstva dosegel stopnjo, na kateri so konceptualne, pravne in administrativne dodelave postale nujne. Odraz tega je priprava zakonodaje o prostovoljnem delu.

Čeprav so izstopajoči pridevki prostovoljstva človečnost, solidarnost, posluh za stiske drugih, želja prispevati k dobrobiti skupnosti, smo danes v razvojni fazi, ko postaja nujno bolj jasno opredeliti prostovoljno delo in izdelati obvezujoča pravila in pravne akte za področje prostovoljstva. Te informacije je potrebno širiti v javnosti, seznaniti z njimi financerje in odločevalce, porabnike in ne nazadnje tudi prostovoljce.

Pogrešamo tudi organizacijske tvorbe, ki bi povezovale potrebe porabnikov s ponudbo prostovoljnega dela. V zahodni Evropi obstajajo takšni centri, ki poleg posredniške funkcije opravljajo tudi funkcije informiranja, usposabljanja, publiciranja, promocije prostovoljnega dela v skupnosti.

Kongres bo obravnaval aktualna področja, poskušal najti odgovore in začrtati smernice prostovoljstva v naprej. Glavne teme so: prostovoljstvo danes in jutri, obravnava osnutka predloga zakona o prostovoljnem delu, ocenjevanje uspešnosti prostovoljnega dela, etika prostovoljnega dela, prostovoljno delo mladih in starejših, invalidi in prostovoljno delo, strategija razvoja nevladnih organizacij in možnosti financiranja nevladnih organizacij, ki delujejo na socialnem področju, iz evropskih strukturnih skladov .

Več o 4. slovenskem kongresu lahko najdete na spletni strani Slovenske filantropije www.filantropija.org ali na tel. 01 430 12 88.