O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestna občina Velenje spodbuja razvoj mestnega središča

Velenje, 30. maj 2016 - V Mestni občini Velenje smo v začetku letošnjega leta na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča oblikovali ekipo, ki se bo intenzivneje ukvarjala z razvojem mestnega središča in iskanjem novih priložnosti za revitalizacijo mestnega jedra.

Odbor za mestni marketing Mestne občine Velenje si z različnimi aktivnostmi prizadeva za dinamično upravljanje in trženje prostorov, komunikacijo med podjetniki v ožjem mestnem središču, občino in drugimi deležniki, spodbuja razvoj drobnega gospodarstva in obrti, povezuje gostince, trgovce in druge ponudnike storitev, celovito promovira mestno središče in organizira skupne promocijske dogodke. Namen aktivnosti je zagotoviti boljše upravljanje s poslovnimi prostori, v mestnem središču in omogočiti razvoj novih tržnih programov, storitev, ki so zanimivi, zaželeni s strani občank in občanov. V mestni občini želimo mestno središče nenehno razvijati in vzpostaviti prijeten, dinamičen in atraktiven prostor za druženje, sprehajanje, nakupovanje, bivanje.

V ta namen je Odbor za mestni marketing Mestne občine Velenje v začetku leta izvedel anketo, s katero so pridobili povratno informacijo s strani občank in občanov o tem kakšno mestno središče si želijo in kaj v mestu primanjkuje. Na osnovi rezultatov ankete so opredelili mestno središče in zastavili nadaljnje aktivnosti.

Jutri, 31. maja, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje Odbor za mestni marketing Mestne občine Velenje uvodoma predstavil ideje, projekte, dosedanje in prihodnje aktivnosti. Sledila bo razprava s trgovci, podjetniki in lastniki poslovnih prostorov v mestnem središču.

Odbor za mestni marketing Mestne občine Velenje vabi na uvodno predstavitev predvsem podjetnike in trgovce, ki delujejo v mestnem središču. Na predstavitev vabimo tudi lastnike poslovnih prostorov v mestnem središču.

Na Mestni občini Velenje verjamemo, da bomo skupaj najbolje usmerjali nadaljnji razvoj našega mestnega središča.

Prijazno vabljeni tudi predstavniki medijev!