O-STA

Tudi kuhanje marmelade vam lahko prinese denar

Če se spoznate na predelavo sadja in zelenjave, denimo, če vam gre kuhanje marmelade odlično od rok, nikar s tem ne zalagajte zgolj svoje shrambe. Ste že pomislili na to, da bi v svojo spretnost vnovčili nekaj znanja in priložnosti ter od tega naredili dober biznis?

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Od kuhanja marmelade si lahko obetate veliko več kot le sladek zajtrk!

Več informacij

Kuhanje marmelade za denar - zakaj pa ne?

Proizvodnja živil, katerih glavna sestavina je sadje ali zelenjava, med katere sodi tudi dejavnost kuhanja marmelade, se kot dejavnost v Standardni klasifikaciji dejavnosti uvršča med Druge predelave in konzerviranje sadja in zelenjave (C10.39). Sem štejemo naslednje dejavnosti:

· proizvodnja živil, katerih glavna sestavina je sadje ali zelenjava, razen pripravljenih jedi, zamrznjenih ali v konzervah,

· konzerviranje sadja, oreškov ali zelenjave: zamrzovanje, sušenje, pasteriziranje, vlaganje v olje, kis, slanico ipd.,

· proizvodnja sadnih ali zelenjavnih prehrambnih izdelkov,

· proizvodnja kompotov, džemov, marmelad in želejev,

· praženje oreškov,

· proizvodnja namazov in drugih izdelkov iz oreškov.

· proizvodnja hitro pokvarljivih sadnih ali zelenjavnih živil, kot so solate, olupljeno ali narezano sadje in zelenjava in tofu.kuhanje marmelade.

Kaj pod predelavo in konzerviranje sadja ne spada?

· Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (10.320),

· proizvodnja moke ali zdroba iz suhih stročnic (10.610),

· kandiranje sadja in orehov (10.820),

· proizvodnja pripravljenih zelenjavnih jedi (10.850),

· proizvodnja umetnih sirupov (10.890),

· pečenje kostanja, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah (56.104).

Hrana predstavlja velik del našega vsakdana. Je generična, mnogoterih oblik in okusov, dobimo jo lahko na različne načine in z različnimi dodatki. Skladno s tem je tako v Sloveniji kot tudi s strani Evropske unije proizvodnja in prodaja hrane vedno bolj regulirana in predpisana. Pogoji so zahtevni, standardi visoki, inšpekcijski obiski pogosti - inšpekciji se lahko izognete s poznavanjem veljavne gospodarske zakonodaje - kazni pa vrtoglave.

Vse to kljub temu ni nikakršna ovira, da bi se posla lotili zares. S pomočjo naših podjetniških strokovnjakov vam bo mnogo lažje. Kot že veste, je registracija podjetja danes hitra in enostavna, pa tudi brezplačna. V kolikor se želite samozaposliti, predlagamo obiskbrezplačnega seminarja, kjer boste slišali kup koristnih informacij na temo, kako svoj hobi spremeniti v posel.

Pridite na seminar po brezplačni nasvet, kako iz marmelade narediti sladek posel!

Predpisi in pogoji

Pri opravljanju dejavnosti, kot je kuhanje marmelade, boste morali upoštevati načela sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) oziroma analizo tveganj kritičnih kontrolnih točk. Gre za preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganj v živilih, ki lahko ogrožajo človekovo zdravje.

Kuhanje marmelade lahko postane sladek biznis!

Klikni in deli

Marmelado lahko vkuhavate tudi doma, vendar mora biti prostor načrtovan in izdelan tako, da se prepreči tveganje za kontaminacijo, predvsem preko živali in škodljivcev. Prostori morajo biti neoporečno čiščeni in vzdrževani, ustrezno pa mora biti poskrbljeno tudi za ustrezne pogoje za vzdrževanje primerne osebne higiene. Površine, ki so v stiku s hrano, morate vzdrževati v dobrem stanju, morajo se enostavno čistiti in po potrebi razkuževati. Morajo biti iz gladkih, pralnih, na korozijo odpornih in nestrupenih materialov. Tudi vsi predmeti, pribor in oprema, s katerimi so živila v stiku, morajo biti učinkovito očiščeni, po potrebi razkuženi in izdelani iz materialov, ki zmanjšujejo tveganje za kontaminacijo. O tem smo že pisali v prispevku, ki opisuje pogoje za opravljanje slaščičarske dejavnosti.

Samozaposlena oseba mora poskrbeti za oceno tveganja; to lahko uredi sam oziroma preko uradne osebe, npr. preko varnostnega inženirja, na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije itd. Nosilec živilske dejavnosti mora obrate, v katerih izvaja dejavnost, registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu RS (ZIRS) oziroma na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Pred pričetkom oddaje živila na trg se morajo obrati na področju proizvodnje, predelave in trženja živil registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Pravna podlaga, ki ureja področje:

· Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili

· Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki haacp hobi in ideja hrana kuhanje marmelade minimalni standardi opravljanje dejavnosti podjetništvo registracija podjetja samozaposlitev

POEVZAVA: http://data.si/blog/2016/06/01/tudi-kuhanje-marmelade-vam-lahko-prinese-denar/