O-STA

Zaposlitev delavca za sezonsko delo

Če je vaša dejavnost naravnana tako, da občasno potrebujete pomoč za sezonsko delo, lahko novega delavca zaposlite prek pogodbe o zaposlitvi za določen čas, preko podjemne pogodbe ali pa ga najamete kot samostojnega podjetnika. V primeru zaposlitve prek civilnopravne pogodbe ali dogovora s samostojnim podjetnikom pa ne sme priti do dela z elementi delovnega razmerja. Če sezonskega delavca zaposlite za določen čas za manj kot tri mesece, mu kot delodajalec ob poteku pogodbe ne rabite izplačati odpravnine.

B R E Z P L A Č N O !

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Ali veste, katere vse možnosti za zaposlitev občasnih delavcev ponuja slovenska zakonodaja in kako so te oblike dela obdavčene?

Več informacij

Sezonsko delo: pogodba o zaposlitvi ali podjemna pogodba?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da se lahko zaposlitev po pogodbi za določen čas uporablja za sezonsko delo. Po pogodbi za določen čas se sicer lahko zaposli tudi delavca za nadomeščanja začasno odsotnega delavca, za začasno povečan obseg dela, za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, za zaposlitev prokurista in še nekatere druge vrste dela.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Ko govorimo o pogodbi o zaposlitvi, velja, da delavec opravlja delo z elementi delovnega razmerja. To pomeni, da se delavec v delo vključen prostovoljno, ga opravlja osebno in nepretrgano ter za delo dobi plačilo. Delo, ki poteka pod nadzorom delodajalca, opravlja po navodilih.Če je sezonski delavec zaposlen prek druge oblike dela, denimo prek podjemne pogodbe, delavec ne sme opravljati dela z elementi delovnega razmerja. Pisali smo že o tem, da delovna inšpekcija pozorno bdi nad pogodbami civilnega prava.

Vas zanima, koliko stane delodajalca najem delavca z podjemno pogodbo in kakšen je izračun mesečne plače?

Če delavec opravi več ur od polnega delovnika, se mu te lahko preračunajo v delovne dni

ZDR-1 v 58. členu določa, da se delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom. Pri tem velja, da se izračunani delovni dnevi štejejo v delavčevo delovno dobo tako, kot če bi jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Odpravnine za sezonsko delo, ki traja manj kot tri mesece, ni

ZDR-1 v tretjem odstavku 79. členu pravi tudi, da v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, delavcu odpravnina, ki sicer zaposlenim po pogodbi za določen čas pripada,v tem primeru ne pripada.

Če zaposlite delavca za sezonsko delo za manj kot tri mesece, mu odpravnine ne rabite izplačati!

Klikni in deli

Sezonsko delo je zaposlitev za čas krajše ali daljše delovne sezone pri posameznih delih ali v vsej letni delovni sezoni. Zametke sezonskega dela segajo v začetek 19. stoletja, ko so se ponekod sezonsko zaposlovali zaradi pomanjkanja nekaterih vrst naturalij v domačem okolju, ki so jih v obliki naturalnega plačila pridobili na sezonskem delu.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pri sklepanju pogodb za določen čas vam lahko pomagajo tudi naši pravniki, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin za svetovanje.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev podjetja

Oznake Avtorski članki obseg dela odpoved pogodbe odpravnina podjemna pogodba pogodba o zaposlitvi polni delovni čas samostojni podjetnik sezona sezonsko delo ure dela ZDR-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/08/zaposlitev-delavca-za-sezonsko-delo/