O-STA

Minister Žmavc zaključil z obiskom v ZDA

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, je na zadnji dan gostovanja v Združenih državah Amerike v spremstvu generalnega konzula Andreja Rodeta obiskal vrsto ustanov v Clevelandu. Tako si je ogledal slovenski župniji oziroma cerkvi sv. Vida in Marije Vnebovzete, obiskal je prenovljeni in razširjeni dom za ostarele, v katerem je več kot polovica stanovalcev slovenskega rodu, posebno presenečenje pa je bil Slovenski muzej Polke, po zagotovilu upravitelja Jožeta Valenčiča edini te vrste na svetu.
Minister je bil tudi gost neposrednega prenosa radijske "polka" oddaje v izvedbi Valenčiča in legendarnega Tonyja Petkovška. Nato si je ogledal še Slovensko pristavo, priljubljeno slovensko letovišče s počitniškimi hišicami, velikim bazenom in paviljonom ter novo dvorano za prireditve.

Zadnji dan gostovanja v ZDA in Clevelandu se je zaključil s pogovorom s predstavnikoma clevelandskih podružnic Slovenka narodna podporna jednota (SNPJ) in Ameriška slovenska katoliška jednota (KSKJ) Joem Valenčičem in Philo Hrvatinom ter z Milanom Ribičem, predstavnikom v Svetu Vlade RS za Slovence po svetu in podpredsednikom Slovenske pristave.