O-STA

Skupaj z občani bomo pripravili in izvajali Celostno prometno strategijo za Občino Kamnik

Občina Kamnik je te dni pričela s pripravo Celostne prometne strategije (v nadaljevanju CPS). To je dokument, ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s tega področja. Občina Kamnik je sredstva za izdelavo strategije pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje operacij "Celostne prometne strategije" Ministrstva za infrastrukturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Financirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Preko javnega razpisa Občine je bila za izdelavo CPS izbrana skupina izkušenih strokovnjakov iz podjetij LOCUS in LUZ, ki tudi vodita skupino, v kateri sodelujejo še naslednja podjetja: CEPP - Center za vodenje participativnih procesov, RRA LUR in skupina Štajn.

Namen CPS je uvesti pameten in učinkovit prometni sistem, ki ga bo pripravila strokovna skupina, usklajen pa bo v posvetovanju z javnostjo. Skozi različne ukrepe bo spodbujano pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnih prevoznih sredstev (avtobusa) ter drugačnih oblik prevoza. Uspešnost ukrepov CPS se bo pokazala v boljši učinkovitosti prometa in mobilnosti ter bolj trajnostnih potovalnih navadah prebivalcev. Pokazali se bodo tudi pozitivni učinki na okolje in zdravje ljudi ter na kakovost bivanja občank in občanov. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo nedvomno velik vpliv na življenje in mobilnost občank in občanov, zato je izjemnega pomena, da le-ti sodelujejo pri njenem načrtovanju. Postopek priprave strategije je v ta namen prepleten s številnimi dejavnostmi obveščanja in vključevanja javnosti - vse od prvega pa do zadnjega koraka. Odprte bodo številne možnosti sodelovanja in posvetovanja med vsemi deležniki - predstavniki javne uprave, gospodarstva in civilne družbe, vključno z vsemi zainteresiranimi občani. Načrt vključevanja javnosti bo predstavljen že na prvem javnem posvetovanju.

Prva javna razprava bo potekala v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 17. uri v prostorih Doma kulture Kamnik. To bo posvetovalno srečanje pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov. Glavni namen razprave bo predstavitev ključnih informacij o pripravi CPS, razprava z udeleženci ter pridobitev njihovih mnenj o aktualnih prometnih izzivih ter predlogih glavnih usmeritev CPS, pa tudi morebitnih dodatnih predlogov glede vključevanja javnosti.

Občanke in občani bodo lahko vsa ažurirana vsebinska gradiva in informacije o poteku priprave CPS ter o možnostih sodelovanja dobili na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si.

Vabljeni vsi zainteresirani, občanke in občani ter strokovna javnost, ki želite kakorkoli sodelovati pri projektu, da se nam pridružite na prvi javni razpravi pri pripravi Celostne prometne strategije, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 17. uri v prostorih Doma kulture Kamnik.

Vaših mnenj bomo izredno veseli!

"Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada"