O-STA

Malo gospodarstvo in nova generacija podjetnikov izpostavlja pomen podjetništva

Nova generacija podjetnikov, torej malih obrtnikov in ter mikro in malih podjetij, ki oblikujejo malo gospodarstvo, danes na vlado naslavlja nove zahteve: boljše javne storitve, boljše poslovno okolje in boljše izobraževanje za malo gospodarstvo.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Poznate vse trike, ki jih prinašata poslovanje in podjetništvo?

Več informacij

Kot najbolj kritično strokovnjaki za podjetniški ekosistem ocenjujejo vladno regulativo, pomanjkanje izobraževanja za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah ter pomanjkanje kulturnih in družbenih norm. Bolje od povprečja EU so ocenjeni dostop do fizične infrastrukture in dinamičnost notranjega trga, v Sloveniji pa je najvišji delež aktivnih podjetij (kar ena petina vseh), ki načrtujejo, da bodo 75 do 100 odstotkov svojih prihodkov ustvarili na tujih trgih, pišejo v Agendi malega gospodarstva.

Prijava na izobraževanje

Kljub temu je anketa, ki jo navajajo, razkrila, da se je optimizem vrnil v mikro in mala podjetja, saj 41 odstotkov družb pričakuje rast prihodkov od prodaje med 5 in 20 odstotkov, krčenje poslovanja naj bi prizadelo 6 odstotkov družb. Petina podjetij naj bi močneje zaposlovala, tretjina družb pa naj bi bil beležila za vsaj pet odstotkov višji dobiček, še pišejo.

Malo gospodarstvo in njegove zahteve

  • Boljše javne storitve za malo gospodarstvo

V te zahteve vključujejo digitalizacijo javne uprave, ki bi prinesel hitrejšo obdelavo zahtevkov in manj čakalnih vrst, boljše sledenje zahtevkov, manj napak, jasnejšo odgovornost ter merjenje učinkovitosti zaposlenih in sledenje zadovoljstva državljanov. Slovenija se glede na indeks digitalne ekonomije in družbe uvršča na 18. od skupno 28. mest (med članicami EU). Zavzemajo se tudi za odpravo uravnilovke v javnem sektorju (razmerje med povprečno plačo in mediano plače je v javnem sektorju 1,12, v zasebnem pa 1,20 (nižje kot je razmerje, večja je uravnilovka)), ukinitev nepotrebnih ustanov in odpravo nelojalne konkurence ter podporo strateškim verigam malega gospodarstva.

Malo gospodarstvo zahteva boljše javne storitve, poslovno okolje in izobraževanje!

Klikni in deli

  • Boljše poslovno okolje za malo gospodarstvo

Zahteve malega gospodarstva segajo tudi na področje obdavčitve plač in zato bolj kot davčno prestrukturiranje podpirajo odločno davčno reformo. Razbremenitev bruto plače naj po predlogih malega gospodarstva zajema uvedbo razvojne kapice na socialne prispevke nad 2-kratnikom povprečne plače, dvig splošne olajšava za zavezance do 75 odstotkov povprečne plače na vrednost minimalne plače, uvedbo dodatnega dohodninskega razreda med 2. in 3. razredom (ta predlog so na finančnem ministrstvu že poslali na Ekonomsko-socialnemu svetu) ter umik najvišje dohodninske stopnje (iz 50 odstotkov na 47). Med zahteve za boljše poslovno okolje uvrščajo stabilnejši pravni sistem, manj obremenjujoč za malo gospodarstvo, ter transparentnost inšpekcijskega nadzora in dela inšpekcijskih služb in enotno izvozno platformo in večji podpori izvozu (delež prodaje na tujih trgih: 25 odstotkov mikro, 30 odstotkov majhna, 38 odstotkov srednja in 45 odstotkov velika podjetja).

Prijava na izobraževanje

  • Boljše izobraževanje za malo gospodarstvo

Predlagajo tudi, da se podkrepi izobraževanje gospodarstva, zlasti mladih. Predlagajo omejitev vpisov na terciarne programe, v katerih je pričakovana stopnja zaposljivosti diplomiranih kadrov nizka ter povečati vpis in izboljšati izobraževanje v srednješolskih strokovnih in tehničnih programih. Podpirajo še več praktičnega pouka, uvedbo vajeništva, akcijski načrta za defiticitarne poklice in strokovno podporo malim podjetjem pri rasti in tveganjih.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo

Oznake Avtorski članki davčno prestrukturiranje defiticirani poklici dohodninska lestvica izobraževanje javne storitve malo gospodarstvo mediana plače poslovno okolje zahteve

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/15/malo-gospodarstvo-in-nova-generacija-podjetnikov-izpostavlja-pomen-podjetnistva/