O-STA

Župan Mestne občine Velenje gostil gospodarstvenike in podjetnike

Velenje, 16. junij 2016 - V sredo, 15. junija, je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič gostil velenjske gospodarstvenike in podjetnike na tradicionalnem srečanju - podjetniškem zajtrku. Sestali so se predsedniki uprav in direktorji večjih družb v Šaleški dolini. S strani Mestne občine Velenje pa so bili prisotni podžupan Peter Dermol, direktor občinske uprave mag. Iztok Mori in vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Namen srečanja je bil predstavitev aktualnih projektov Mestne občine Velenje s področja gospodarstva, predstavitev možnosti za izkoriščenje razvojnih potencialov ter opredelitev strategije za privabljanje tujih investitorjev. Uvodoma je župan Bojan Kontič izpostavil, da je ideja o ustanovitvi Kluba podjetnikov Mestne občine Velenje sedaj dozorela in da bo občina pripravila nadaljnje aktivnosti za ustanovitev omenjenega kluba. Maja lansko leto smo v Velenju na mreženjski konferenci gostili podjetnike iz Banja Luke, v prihodnjem mesecu pa bomo organizirali srečanje velenjskih podjetnikov z njihovimi v Banja Luki. Tudi z organizacijo tovrstnih srečanj ustvarjamo priložnosti za gospodarsko sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev blagovne menjave.

Predsedniki uprav in podjetniki so prisotnim predstavili najnovejše aktivnosti in projekte, ki jih udejanjajo v družbah. Dotaknili so se tudi nekaterih projektov, kjer so videli možnosti za nadaljnji razvoj in izpostavili nekaj že realiziranih projektov iz Šaleške doline, ki predstavljajo primer dobre prakse. Vsi prisotni pa so se strinjali, da je javna seznanitev z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug, ki jo pričakujemo 14. julija v Velenju, velik korak naprej k čimprejšnji izgradnji težko pričakovane 3. razvojne osi.

Ob zaključku srečanja so si gospodarstveniki in podjetniki ogledali poslovne in co-working prostore v Podjetniškem centru Standard. V njem je trenutno 12 inkubiranih podjetij in 20 zasedenih delovnih mest. V času od odprtja prostorov, septembra lani, do danes so mladi podjetniki ustvarili že 4 nova delovna mesta.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje