O-STA

Potrošniški krediti: za manj izkrivljanja konkurence in boljšo informiranost potrošnikov

Vlada predlaga, da se morajo potrošniški krediti urediti z namenom preprečevanja potrošnikovega izpostavljanja tveganjem v vseh fazah kreditnega razmerja. Ti ukrepi morajo zagotoviti visoko in primerljivo raven varovanja ekonomskih in pravnih interesov potrošnikov na notranjem trgu, so zapisali v dokumentu predloga za obravnavo zakona. Obetajo pa se tudi spremembe oglaševanja kreditov.

izobraževanje

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kako pa do kreditov pride podjetnik? Preverite na brezplačnem seminarju!

Več informacij

Potrošniški krediti za manj izkrivljanja konkurence med dajalci kreditov

V predlogu Zakona o potrošniških kreditih ( ZPotK-1) piše, da je treba po eni strani zagotoviti odgovorno dajanje kreditov s pomočjo pravočasnega informiranja potrošnika o značilnostih kredita ter njegovih finančnih in pravnih posledicah, vključujoč pomoč skrbne predhodne ocene kreditne sposobnosti potrošnika, po drugi strani pa je zagotoviti odgovorno najemanje kreditov za nakup nepremičnine.

Kako do kredita pridejo mikro in mala podjetja?

Cilj prenove ZPotK-1 je tudi ureditev dovoljenj in zagotavljanje nadzora nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki za nepremičnino ter s tem zagotoviti preglednost in stabilnost kreditnih trgov. Posledično bo predlog zakona prispeval k ustvarjanju razmer, ki preprečujejo izkrivljanje konkurence med dajalci kreditov in spodbujajo učinkovito delovanje notranjega trga.

Krediti za nepremičnino in podatki o izdatkih

Pri kreditih za nepremičnino mora ocena potrošnikove kreditne sposobnosti temeljiti tudi na podatkih o izdatkih. Dajalec kredita sme odobriti kredit potrošniku le, če ocena kreditne sposobnosti pokaže, da bodo obveznosti iz kreditne pogodbe verjetno izpolnjene - potrošnik pa je na drugi strani odgovoren za resničnost podatkov, ki jih posreduje dajalcu kreditov.

Kako do kredita pridejo mikro in mala podjetja?

O spremembah skupnega zneska kredita bo moral biti potrošnik bolj obveščen

Za kredite za nepremičnino se uvaja nova kategorija t. i. splošnih informacij potrošnikom, s prilagojenim standardnim evropskim obrazcem (ESIS). Izpolnjeni obrazec ESIS dajalec kredita ali kreditni posrednik izroči potrošniku pravočasno, pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Potrošnik mora biti opozorjen tudi na morebitna tveganja, ki jih prinašajo posamezne vrste kreditov za nepremičnino. Tako mora dajalec kredita, na primer, pri kreditu za nepremičnino v tuji valuti, potrošnika redno obveščati o spremembah menjalnega tečaja, kadar spremembe povzročijo zvišanje skupnega zneska kredita za več kot 10 odstotkov. Hkrati mora dajalec kredita potrošnika seznaniti tudi s pravico do pretvorbe v domačo valuto ali drugim mehanizmom za omejitev valutnega tveganja. Pri kreditih za nepremičnino se uvaja tudi nova storitev potrošnikom, in sicer svetovalne storitve.

Potrošniški krediti: za manj izkrivljanja konkurence med dajalci kreditov in boljšo informiranosti!

Klikni in deli

Ostale predlagane spremembe

  • določitev pogojev, pod katerimi se sme uporabljati besedna zveza "neodvisno svetovanje" ali njene sopomenke;
  • zagotovitev dajalcev kreditov, da so pri cenitvi nepremičnine upoštevani veljavni mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;
  • ureditev minimalnih zahtev poklicne usposobljenosti zaposlenih pri dajalcih kreditov, kreditnih posrednikih in vodstvenemu kadru kreditnega posrednika;
  • kreditni posredniki bodo primorani pridobiti dovoljenj za opravljanje dejavnosti kreditnega posredništva za nepremičnino;
  • kreditni posredniki za posredovanje kreditov za nepremičnine bodo primorani pridobiti dovoljenje Banke Slovenije;
  • vzpostavitev javnega registra kreditnih posrednikov, ki ga bo vodila Banka Slovenije;
  • Banka Slovenije naj bi imela tudi vlogo enotne kontaktne točke (EKT) za čezmejno opravljanje storitev posredovanja kreditov, za katero se uvaja splošno pravilo, da kreditni posrednik, ki pridobi dovoljenje v matični državi članici, lahko opravlja svojo dejavnost tudi v drugi državi članici, gostiteljici, pri čemer postopek obveščanja poteka prek pristojnih organov oziroma EKT, ki med seboj sodelujejo;
  • finančne institucije, ki pretežno opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin (lizing), bodo pri Banki Slovenije primorane pridobiti dovoljenje za opravljanje te dejavnosti ter se vpisati v register dajalcev kreditov, ki opravljajo storitev finančnega zakupa nepremičnin.

Kako do kredita pridejo mikro in mala podjetja?

Če imate vprašanje v zvezi s pridobitvijo kredita za podjetje ali pa bi radi registrirali podjetje v Sloveniji ter se zaposliti, nam pošljite povpraševanje na data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 600 1530.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p.

Oznake Avtorski članki Banka Slovenije dajalec kreditov kredit za nepremičnino krediti kreditna pogodba oglaševanje kreditov potrošniški krediti splošne informacije potrošnikom ZPotK-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/22/potrosniski-krediti-za-manj-izkrivljanja-konkurence-in-boljso-informiranost-potrosnikov/