O-STA

Rezultati 68. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 26. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

68. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

26. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.12.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 68. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM068250304 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 918.623 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.002 lota naročil v skupni vrednosti 5.000.020.000 SIT po enotni ceni 98,780. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 5,11%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,594 (obrestna mera od 0,83% do 5,90% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 68. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.03.2004.

Razpisana emisija 26. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM026240604 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 864.441 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.001 lot naročil v skupni vrednosti 5.000.010.000 SIT po enotni ceni 97,530. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 5,12%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 97,800 in 97,123 (obrestna mera od 4,55% do 5,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 26. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.06.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.01.2004, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 24.02.2004.