O-STA

Tabor in poletna šola spletne slovenščine - shranjujemo ali sejvamo

Spoštovani,

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v juliju organizira 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine za gimnazijce - JANES (4.-8. julij 2016: http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/) in 1. poletno šolo spletne slovenščine - JANES (4.-8. julij 2016: http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/). Tema obeh prireditev bo slovenščina na spletu in v novih medijih. Udeleženci se bodo ukvarjali z vprašanji, kako v slovenščino na spletu vstopajo prvine tujih jezikov, v katerih okoliščinah slovenski uporabniki spleta preklapljamo v druge jezike, ali shranjujemo ali sejvamo, ali tiskamo ali printamo, je nekdo simpatičen ali kjut ... ? Udeleženci bodo tudi spoznali, kako pregovori, reki in frazemi živijo na spletu, kako se spreminjajo - kdor čaka dočaka ali kdor čaka, ima ful časa?

Več o dogodkih si lahko preberete na priloženih povezavah, za več informacij pa se lahko obrnete na vodjo projekta Janes, doc. dr. Darjo Fišer (darja.fiser@ff.uni-lj.si).

Lep pozdrav,

Polona Movrin

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Polona Movrin
samostojna strokovna sodelavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216, M.: +386 41 412 082
polona.movrin@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si