O-STA

Razlaganje in sprejemanje drugačnosti - 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Pozdravljeni,

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, organizira že 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture z naslovno temo Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.

Letos je torej v ospredju sprejemanje drugačnosti. Seminar bo tako skušal odgovoriti na vprašanja, kdo je drugačen in kdo je tisti, ki mu drugačnost pripiše, ali je biti drugačen pozitivno ali negativno poslanstvo, zakaj je v Sloveniji 21. stoletja še vedno potrebno razpravljati o drugačnosti?

52. seminarja, ki se je začel v ponedeljek, 4. julija, in bo trajal do petka, 15. julija, se udeležuje 107 udeležencev iz 27 držav. "Radi bi, da bi naš seminar pripomogel k temu, da bi ljudje začeli bolj strpno razlagati in sprejemati drugačnost," pravi predsednica 52. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič z Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Seminar poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, časovni potek, seznam predavanj in predavateljev, dogodkov ... najdete na naslednji povezavi: http://centerslo.si/seminar-sjlk/52-seminar-slovenskega-jezika-literature-in-kulture/program/.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na dr. Damjana Huberja, damjan.huber@ff.uni-lj.si, 041 341 830.