O-STA

Državna cesta od priključka Šentrupert na AC A1 do priključka Velenje jug

Velenje, 15. julij 2016 - Včeraj popoldne je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, so skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za kopenski promet, pripravili javno seznanitev, na kateri so bile predstavljene spremenjene rešitve državnega prostorskega načrta .

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da so bile vse podane pripombe na poslan osnutek DPN državne ceste in spremljajočih priključkov in objektov smiselno upoštevane, zavrnjene predloge pa so pristojni ustrezno argumentirali.

Mestna občina Velenje novih pripomb glede funkcionalnih rešitev predstavljenega osnutka DPN nima. Tudi v prihodnje pričakujemo aktivno sodelovanje lokalne skupnosti pri nadaljnjih postopkih izgradnje državne ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Med samo razpravo je bilo poudarjeno, da prebivalci Šaleške doline, predvsem pa velika in mala podjetja, to cesto nujno potrebujejo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje