O-STA

Kdo plača davek na dediščino in koliko?

Davek na dediščino in darila plačajo vsi prejemniki, ki ne sodijo v prvi dedni red. Če zapustnik dediščino prepusti svojim staršem, bodo oni plačali davek na dediščino, če pa starš zapusti dediščino svojemu otroku, pa ta davka na dediščino ne bo plačal. Prav tako se davka na dediščino in darila ne bo, če oseba oziroma zapustnik svoje premoženje zapusti zakoncu, partnerju, svojim otrokom, vnukom, pravnukom ter tudi snahi in zetu. Dedovanje se namreč deli po dednih redovih.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ste se med dednimi redovi izgubili? Ne veste, kaj vam pripada, kaj ne, koliko davka morate plačevati? Kaj je za vaše podjetje z vidika prava najbolj pomembno?

Več informacij

Kaj kot dediščina ali darilo ni obdavčeno?

Darilo, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 evrov.

Davek se ne plača od podedovanega ali podarjenega začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnine ter od tistega dela nepremičnine, na katerem dedič ali obdarjenec po veljavnih predpisih ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka.

Prijava na seminar o zakonodaji

Davek na dediščino: kateri dediči ga ne plačujejo

Davka na dediščino in darilo ne plačujejo dediči prvega dednega razreda. To so zakonec oziroma izvenzakonski partner zapustnika, njegovi otroci in posvojenci, vnuki ter pravnuki. Dediči prvega razreda so tudi izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Svaštvo oziroma razmerje med svaki (zet, snaha, pastorek) ni možno v zunajzakonski skupnosti, zato v tem primeru ti niso oproščeni davka na dediščine in darila.

Kdo davek na dediščino plača in koliko?

  • II. dedni red

Davek plačajo vsi, ki niso oproščeni davka iz prvega dednega reda. Med drugi dedni red se uvrščajo zapustnikovi starši, njegovi bratje, sestre, tete, strici, nečaki in nečakinje ter pranečaki in pranečakinje. Ti plačajo davek na dediščino v višini od 5 odstotkov do 14 odstotkov. Za vrednost dediščine ali darila do 10.000 evrov bo prejemnik torej plačal do 500 evrov davka.

Prijava na seminar o zakonodaji

Pri tem velja opozoriti, da če davčni zavezanec v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca prejme več daril, se za ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo. Rok dvanajstih mesecev začne teči z dnem sprejema prvega darila.

  • III. dedni red

Davek plačajo tudi osebe iz tretjega dednega reda, kamor sodijo zapustnikovi stari starši. Ti plačajo med 8 (za vrednosti do 10.000 evrov) in 17 odstotki.

  • Ostali

Vse druge osebe bodo kot prejemniki plačevali med 12 in 39 odstotkov davka.

Pravna podlaga:

Naši pravni strokovnjaki so vam za vse vaše zagate na voljo tudi poleti! Pokličite jih na 01 600 1530 ali jim pišite na data@data.si!

Prijava na seminar o zakonodaji

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki darila davek davek na dediščino dediščina dedni redovi dohodnina nepremičnina premičnina premoženjske pravice stvarne pravice volilo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/17/kdo-placa-davek-na-dediscino-in-koliko/