O-STA

ISO standardi: katere poznamo in zakaj so za podjetja lahko pomembna prednost?

Standardizacija oziroma poenotenje kot metoda ima svoje zametke že v antiki, industrijski standardi pa so se pojavili v 20. stoletju, pri čemer je imela odločilno vlogo Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Organization for Standardization), po čemer so ISO standardi tudi dobili ime. Poenostavljeno povedano je standardizacija metoda, ki odstranjuje raznovrstnosti in določa izenačenosti glede na kakovost, obliko, dimenzije, materiale, varnost, zanesljivost ter življenjsko dobo nekega izdelka.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Ste novi v podjetništvu? Vabljeni na seminar tudi, če ste že stari maček, saj se zakonodaja v gospodarstvu precej spreminja, zato je obisk smiseln prav za vse podjetnike!

Več informacij

ISO standardi omogočajo, da se kot podjetnik osredotočite na tisto, kar je v podjetju ključno, in sicer na to, kaj in kako delate, kje lahko dosežete prihranke ter kako zadovoljite vaše stranke.

Prijava na izobraževanje

ISO standardi se v podjetjih uvajajo z namenom dosega boljše učinkovitosti procesov, vzpostavljanja reda pri planih proizvodnje in dokumentacije ter večje transparentnosti pri kontaktih s kupci in ne nazadnje z namenom doseganja večje konkurenčnosti.

ISO standardi se nadgrajujejo, tako je denimo zadnji ISO 9001 bil nadgrajen leta 2015. Postopek za pridobivanje certifikatov sicer ni tako zelo enostaven, saj mora podjetje vsako stvar dobro podkovati in dokazati, ena izmed glavnih institucij v Sloveniji na tem področju pa je SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje.

ISO standardi: kateri obstajajo?

  • ISO 9001

ISO 9001 je, v grobem rečeno, sistem vodenja kakovosti. Podjetniki od dobaviteljev pogosto pričakujejo, da so izdelki in storitve skladni z najvišjimi standardi kakovosti. Te informacije pa seveda želijo dobiti vnaprej, saj si želijo zagotovila, da podjetje te zahteve že dosega in jih bo tudi v prihodnosti.

Prijava na izobraževanje

  • ISO 14001

Vedno večje povpraševanje, pa tudi večja ponudba, je po ekološko odgovornih izdelkov in storitve. Od podjetij se pričakuje, da so skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju, za kar potrebujejo tudi dokazilo. ISO 14001 tako obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja.

  • FSC/PEFC (za lesene izdelke)

Številni končni kupci že zahtevajo potrdilo, da so opravili okolju prijazen nakup, zato tudi odjemalci od svojih dobaviteljev zahtevajo predložitev potrdila, da so uporabili ustrezen material. Zaradi tega morajo dobavitelji uporabljati certificiran les, ki ga lahko kupijo le v certificiranih gozdovih. Vrednost tega certifikata je večja možnost prodaje na vedno bolj zahtevnem trgu.

Industrijski standardi so dobili ime po Mednarodni organizaciji za standardizacijo - ISO standardi.

Klikni in deli

  • ISO 50001

Namen standarda ISO 50001 je, da podjetjem in drugim organizacijam omogoča vzpostaviti sisteme in procese, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti. Izvajanje več drugih podstandardov je vodilo za zmanjšanje stroškov energije, emisij toplogrednih plinov in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

Prijava na izobraževanje

  • OHSAS 18001

Vedno več podjetij želi poskrbeti tudi za dokazovanje odgovornosti do poklicnega zdravja in varnosti pri delu, kar je v večini primerov ključno za zaposlene. Poleg tega se pojavlja tudi vedno več zahtev po tem, da podjetje prikaže jasno in aktivno prizadevanje za zdravje in varnost zaposlenih. Morda vas ob tem zanimata tudi prispevka Promocija zdravja na delovnem mestu: kam se uvršča njen strošek? in Promocija zdravja na delovnem mestu zanima tudi inšpektorje.

  • ISO 27001

Informacije, ki so običajno namenjene le uporabi znotraj podjetja, lahko hitro zaidejo v javnost. Pomembno je aktivno upravljanje varnosti informacijskih sistemov in ključnih poslovnih informacij, ne le zaradi varovanja zaposlenih, temveč vseh udeležencev, s katerimi si delite informacije.

  • ISO/TS 16949 (uporaba v avtomobilski industriji)

Gre za dokazilo kakovosti izdelkov v avtomobilski industriji.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Izobraževanja Marketing Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev podjetja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki industrijski standardi ISO ISO standardi odnos do okolja potrošniki uporaba virov varstvo zdravja zagotovilo kakovosti

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/08/09/iso-standardi-katere-poznamo-in-zakaj-so-za-podjetja-lahko-pomembna-prednost/