O-STA

REZULTATI 142. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC 21.01.2004

Razpisana emisija 142. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM142190204 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.286 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600 lotov naročil v skupni vrednosti 6.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,575. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,49 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,680 in 99,451 (obrestna mera od 4,13% do 7,10% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 142. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 19.02.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 28.01.2004. Razpisana emisija 143. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM143260204 znaša 6.000.000.000 SIT oziroma 600 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 29.01.2004.

Razpisana emisija 142. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM142190204 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.286 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600 lotov naročil v skupni vrednosti 6.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,575. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 5,49 %.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,680 in 99,451 (obrestna mera od 4,13% do 7,10% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 142. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 19.02.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 28.01.2004. Razpisana emisija 143. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM143260204 znaša 6.000.000.000 SIT oziroma 600 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 29.01.2004.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA