O-STA

Rezultati 69. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 23. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic in 23. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

69. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

23. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 27.01.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 69. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM069290404 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.410.595 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,744. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 5,03%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,800 in 98,604 (obrestna mera od 0,79% do 5,60% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 69. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.04.2004.

Razpisana emisija 23. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM023270105 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 928.200 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.000.010.000 SIT po enotni ceni 95,006. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 5,20%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 95,590 in 94,555 (obrestna mera od 4,56% do 5,70% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 23. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.01.2005.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 24.02.2004, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 23.03.2004.