O-STA

Delavnici programa LIFE za izboljšanje replikacije krožnih projektov gospodarstva

Prehod v krožno gospodarstvo lahko pospeši repliciranje in nadgradnjo uspešnih projektov LIFE ter podporo trgu sekundarnih surovin. Delavnici na srečanju platforme v Milanu sta bili osredotočeni na načine za doseganje navedenega.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Dobro prijavo na nepovratna sredstva za vas uredijo naši svetovalci! Več splošnih informacij, kako in kje različna nepovratna sredstva pridobiti, najdete na brezplačnem seminarju!

Več informacij

Izboljšanje replikacije

Udeleženci prve delavnice so bili enotni, da je mnogo možnosti za replikacijo in trženje uspešnih projektov. Navedli pa so tudi več ovir. Oviro pri prenosu projektov predstavljajo različne lokalne in nacionalne zakonodaje med članicami EU. Dodatno težavo predstavljajo različne cene zemljišč, materialov in dela.

Težavo z nepripravljenostjo posameznih nosilcev projektov, primernih za replikacijo, da bi v celoti delili znanja in izkušnje lahko omili rešitev z uporabo licenc in drugih sporazumov.

Udeleženci so izpostavili tudi kulturne omejitve saj zavest o pomembnosti 'zelenega gospodarstva' in recikliranja varira med različnimi članicami EU. Poleg tega lahko neustrezno recikliranje privede do materialov, ki niso dovolj kvalitetni za ponovno uporabo.

Podani so bili številni predlogi za izboljšanje replikacije:

  • hamoniziranje zakonodaje
  • finančne vzpodbude za razvoj trajnostnih in okolju prijaznih rešitev
  • večje integriranje principov krožnega gospodarstva v poslovne načrte
  • večja podpora Evropske komisije v komunikacijskih aktivnostih in spodbujanju izmenjave znanja
  • finančna pomoč uspešnim, zaključenim projektom za nastop na trgu in replikacijo

Prijava na brezplačno izobraževanje

Izboljšanje kvalitete in količine sekundarnih materialov

Udeleženci druge delavnice so izpostavili, da so sekundarni materiali pomemben del krožnega gospodarstva, tovrstni trg pa bi bilo potrebno dodatno razviti. Trenutno sekundarne surovine tvorijo zgolj majhen delež surovin uporabljenih v produkcijskih procesih. Pomembno vlogo igra upravljanje z odpadki, ker vpliva tako na kvaliteto kot količino materialov.

Poudarili so tudi pomembnost EU zakonodaje vezane na odpadke in sorodna zakonska področja ter pomen financiranja projektov okolju prijaznega gospodarstva kot tudi področje obdavčitev. Posebno težavo predstavlja neobstoj enotnih kriterijev in meril za kvaliteto odpadkov na ravni EU.

Kot pomembno za razvoj 'zelenih' inciativ so navedli še pomen raziskav in razvoja, kreiranja 'zelenih' delovnih mest ter višanja ravni zavesti o pomembnosti trajnostnega razvoja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Program LIFE tudi v Sloveniji

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Več o projektu lahko preberete na spletni strani LIFE Slovenija.

Program LIFE - EU ukrepi na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Klikni in deli

Odkar je Evropska komisija leta 1992 začela izvajati program LIFE, je bilo v Sloveniji skupno financiranih 37 projektov; od tega je bilo deset projektov usmerjenih na okoljske inovacije, 21 na ohranjanje narave, 4 na obveščanje in sporočanje in 2 na vzpostavljanje institucij in usposabljanje kadrov. Projekti skupaj predstavljajo investicijo v višini 52 milijonov evrov, od katerih je 30 milijonov prispevala Evropska skupnost.

Več o delavnicama preberite na strani ec.europa.eu. Preberite še: Krožno gospodarstvo opozarja na omejenost rabe surovin

Prijava na brezplačno izobraževanje

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kategorije Gospodarstvo Zanimivosti

Oznake Avtorski članki gospodarstvo krožno gospodarstvo Ministrstvo za okolje in prostor program LIFE skrb za okolje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/10/21/delavnici-programa-life-za-izboljsanje-replikacije-kroznih-projektov-gospodarstva/