O-STA

Razširitev sistema BICY v Velenju

Velenje, 25. oktober 2016 - Že od leta 2012 imamo v Mestni občini Velenje na voljo sistem BICY - brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles.

Zaradi velikega zanimanja za izposojo koles in pozitivnih odzivov uporabnikov smo se v Mestni občini Velenje odločili za novo razširitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles t.i. sistema BICY. Sistem BICY smo nadgradili še z dvema postajama, in sicer v KS Pesje (pri Gasilskem domu Pesje) ter pri trgovskem centru Velenjka. V Velenju bo tako kmalu 11 postaj, 88 priključnih mest oz. stojal in 51 koles.

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles, ki trenutno vključuje 61 koles na 13 izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju. Omogoča izposojo kolesa za uporabo v mestnem okolju, do 14 ur na teden za uporabnika. V sistem so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem je bil razvit lokalno, s strani zunanjega izvajalca Šolski center Velenje in sicer v sklopu EU projekta BICY, v katerem je MOV nastopala kot partner. V sistem BICY so vključena kakovostna kolesa slovenskega proizvajalca KRPAN. V prvi fazi je bilo postavljenih pet postaj v mestu, in sicer na Avtobusnem postajališču Velenje (Kopališka cesta 2 a), pred občinsko zgradbo (Titov trg 1), pri Vili Bianci (Stari trg 3), pred Mladinskim hotelom (Efenkova ulica 61 a) in pred stavbo C Šolskega centra Velenje (Trg mladosti 3). Na voljo je bilo 25 koles. Zaradi velikega zanimanja smo se že v letih 2013 in 2014 odločili za razširitev. Tako smo postavili 4 nove postaje, in sicer na lokaciji pri Mestnem stadionu, v Sončnem parku, na Gorici ter na Selu. V letu 2014 se je v sistem BICY vključila tudi Občina Šoštanj z 20 kolesi na štirih postajah: Tresimirjev park, Kajuhov park, Metleče 12, Topolšica. Šoštanjski sistem koles je kompatibilen velenjskemu in omogoča storitve izposoje kolesa za uporabo v Velenju in Šoštanju. Občani si lahko izposodijo ali vrnejo kolo tako v Velenju kot Šoštanju.

Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika. Velenjčani se lahko registrirajo v Turistično-informacijskem centru Velenje, vsem uporabnikom pa je v pomoč pri uporabi sistema BICY na voljo tudi telefonska številka 080 19 61. Sistem BICY je brezplačen, tako iz vidika registracije kot uporabe. Le ob blokadi ali izgubi uporabniške kartice se ponovna izdaja zaračuna 6 EUR. Večja poškodba ali odtujitev kolesa pa 600 EUR.

Novost pri zadnjih dveh postajah BICY (Pesje, Velenjka) je posodobljen način izposoje koles, saj uporabniško kartico približaš stebričku (ne tipkovnici). Na novih dveh sistemih je tudi svetlobni signal, da tudi gluhe in naglušne osebe seznani, kdaj je sistem odklenjen oz. zaklenjen.

Vse postaje za izposojo koles BICY so opremljene tudi s tablami, na katerih so navodila za uporabnike.

V sistem avtomatizirane izposoje mestnih koles (sistem BICY) se je doslej vključilo že 2.757 uporabnikov. Od tega je 2.356 uporabnikov v Velenju, ter 401 uporabnikov v Šoštanju. Število izposoj je preko 124.000 od začetka delovanja sistema BICY. Od tega je okoli 109.000 tisoč izposoj v Velenju in okoli 15.000 izposoj v Šoštanju.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje