O-STA

Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

Na Zavodu RS za zaposlovanje so objavili javno povabilo za izbor programov javnih del 2017. Na voljo je 27 milijonov evrov za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Rok za oddajo ponudb je 11. november do 8. ur.

Letošnja novost je ta, da bodo omogočili zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Tudi vaš najljubši hobi lahko postane vaš novi vir zaslužka!

Več informacij

Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Porazdelitev sredstev

Sredstva bodo razdeljena med tri sklope. Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 odstotkov več oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih dobrih 10 odstotkov več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot pet let.

1. sklop - socialnovarstveni programi,
2. sklop - progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in
3. sklop - programi drugih področij iz Kataloga programov javnih del 2017.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Na Zavodu RS za zaposlovanje so objavili javno povabilo za izbor programov javnih del 2017!

Klikni in deli

Kdo se lahko v program vključi?

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdo so izvajalci javnih del?

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na javno povabilo se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so izvajalci programov javnih del.

Neprofitni delodajalci kot izvajalci oddajo ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 11. novembra 2016 od 8. ure, do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. aprila 2017 do 13. ure.

Javno povabilo in termine sestankov najdete tukaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetništvo Zanimivosti

Oznake Javno povabilo za izbor programov javnih del 2017

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/11/04/javno-povabilo-za-izbor-programov-javnih-del-2017/