O-STA

Vabilo na predstavitev knjige Evgenika na Slovenskem, veda o metodah za doseganje "dobrega" potomstva

Spoštovani,

vabimo vas na Besedno postajo, kjer bo dr. Ana Cergol Paradiž z gosti predstavila svojo knjigo Evgenika na Slovenskem. Vabljeni v četrtek, 10. novembra, ob 17.30 v Modro sobo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (5. nadstropje).

Monografija obravnava zgodovino "slovenskega primera" evgenike, vede o metodah za doseganje "dobrega" potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. "manjvrednih" ljudi. S prikazom pomembno osvetljuje diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin, hkrati pa tudi opozarja na načine razumevanja narodne in rasne identitete ter delovanja (biopolitičnih) vzvodov oblasti.


Pričujoči pionirski prikaz slovenske evgenike nas ob koncu nagovori z razmislekom, da vprašanja, ki jih postavlja nova evgenika, niso tako drugačna od tistih, ki jih je nekoč odpirala evgenika v pozitivni in negativni različici. Tudi morebitni genski inženiring na pragu 21. stoletja odpira temeljna etična vprašanja, ki bi zahtevala celostno pozornost tako naravoslovnih znanosti kot humanistike. (iz spremne besede prof. dr. Marte Verginella)

O knjigi se bodo pogovarjali avtorica, dr. Ana Cergol Paradiž, dr. Marta Verginella, dr. Toni Pustovrh in dr. Irena Selišnik.

Prijazno vabljeni!