O-STA

Finančna uprava RS opozarja na dva poskusa goljufive poslovne prakse

Finančna uprava RS (FURS) je v zadnjih dneh zaznala kar dva poskusa goljufive poslovne prakse: sumljive pisne ponudbe ter novo obliko sumljivih telefonskih klicev.

FURS je najprej zaznal sumljive pisne ponudbe slovenskega podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja zavajajoče ponudbe za razrešitev njihove situacije ter novo obliko sumljivih telefonskih klicev, v katerih se osebe lažno predstavljajo za uradne uslužbence FURS-a in obljubljajo visoke denarne zneske proti vnaprejšnjemu plačilu na roke.

Sumljive pisne ponudbe

Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so javno objavljeni na straneh FURS-a, pošilja po pošti in za vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe. FURS opozarja, da gre za zavajajočo ponudbo in poziva davčne zavezance k previdnosti.

V tej ponudbi jim družba namreč ponuja pripravo ugovora zoper upnika Republiko Slovenijo in nadalje navaja, da država naj ne bi mogla biti upnik na podlagi zakona. Obljublja, da ugovor lahko napišejo tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel. FURS ob tem poudarja in opozarja zavezance, da v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku velja, da vložena pritožba zoper sklep o izvršbi, ne zadrži izvršitve. Še posebej to velja v primeru, če je rok za pritožbo že potekel.

Po mnenju FURS-a gre v primeru ponudb omenjene družbe za zavajanje zavezancev in poskus goljufije. Zato FURS zavezance, ki so prejeli tovrstne ponudbe opozarja, naj bodo zelo previdni in naj ne nasedajo zavajajočim obljubam iz ponudbe.

Sumljivi klici

Na FURS so bili obveščeni o sumljivih klicih, ki jih prejemajo zavezanci. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni na davčni upravi. Zavezancem za vnaprejšnje plačilo določenega zneska, ki naj bi bil davek, obljubljajo naknadno kar 10 krat večji znesek. Po ta začetni denar pa želijo priti kar k zavezancem domov.

Gre za obliko telefonskih prevar, kjer goljufi obljubljajo visoke zneske denarja, do katerih naj bi zavezanci prišli le, če vnaprej plačajo določen znesek ali posredujejo svoje bančne podatke.

FURS zavezancem svetuje naj bodo previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami, tudi kadar se izdajajo za uradne osebe in naj ne nasedajo lažnim obljubam o visokih dobičkih.

Nad goljufive poslovne prakse pristojni organi

FURS bo vse omenjene informacije in dokazila posredovala v reševanje in ukrepanje pristojnim organom.