O-STA

10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za strateška razvojno inovacijska partnerstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 14. oktobra 2016 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za strateška razvojno inovacijska partnerstva na prioritetnih področjih pametne specializacije. Skupaj je na voljo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kako do nepovratnih sredstev?

Več informacij

Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom bodo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem strategije pametne specializacije.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Preko okrepljenega sodelovanja se bo spodbudilo povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih raziskav, razvoja in inovacij, v razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti strateško razvojna inovacijska partnerstva na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne strategije pametne specializacije.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prednostna področja so sicer pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje - medicina, mobilnost in razvoj materialov kot končnih produktov.

10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za strateška razvojno inovacijska partnerstva.

Klikni in deli

Najvišja možna višina sofinanciranja

Najvišja možna višina sofinanciranja za posamezno področje uporabe za celotno obdobje upravičenosti znaša do 870.000 evrov, razen za področje uporabe pametna mesta in skupnosti, kjer največja možna višina sofinanciranja operacije znaša do 1,75 milijona evrov, in za področje uporabe tovarne prihodnosti, kjer bo največje sofinanciranje 2,65 milijona evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Razpis v treh fazah

MGRT bo vloge na prvo fazo javnega razpisa odpiralo 21. novembra letos in 13. februarja 2017, odpiranja vlog na drugo fazo javnega razpisa bodo vsak drugi ponedeljek od januarja do novembra 2017, vloge na tretjo fazo razpisa pa se bodo odpirale 13. januarja 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v času poslovanja od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oz. v petek od 9. do 14.30 ure) najkasneje tri delovne dni pred posameznim odpiranjem vlog.

Več informacij o razpisu najdete v Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije".

Vir: Podjetniški portal

Prijava na brezplačno izobraževanje

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Podjetništvo Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki inovacije mgrt nepovratna sredstva partnerstvo razvoj spodbude strateška razvojno inovacijska partnerstva

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/11/10/105-milijona-evrov-nepovratnih-sredstev-za-strateska-razvojno-inovacijska-partnerstva/