O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Povečuje se obisk Mestne blagajne

Velenje, 16. november 2016 - Mestna občina Velenje od začetka letošnjega leta projekt Mestne blagajne izvaja v prostorih zunanjega izvajalca. Na naše javno povabilo za izvajanje storitev Mestne blagajne se je z zelo ugodno ponudbo odzvala Delavska hranilnica, d. d.

Prav zaradi tega od 4. januarja 2016 projekt Mestne blagajne izvajamo v prostorih Delavske hranilnice, Podružnice Velenje, ki ima sedež na Šaleški cesti 20. Občanke in občani lahko položnice BREZ PROVIZIJE plačujejo vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure.

Občani so spremembo lokacije pozitivno sprejeli, saj se je obisk Mestne blagajne precej povečal. V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. oktobra 2016 je bilo v Mestni blagajni plačano 244.309 univerzalnih plačilnih nalogov (UPN). V enakem obdobju lani, ko je mestna blagajna delovala še v prostorih občinske stavbe, pa je bilo plačano 179.359 UPN-jev. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tako promet povečal za 36,21 %. Povečanje prometa je v večji meri posledica dodane možnosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, daljšega obratovalnega časa in večjega števila vplačilnih mest.

Večje število plačanih UPN-jev beležimo tudi zato, ker storitve Mestne blagajne uporabljajo tudi tisti občani, ki so prej UPN-je plačevali le v Delavski hranilnici in pri tem plačevali provizijo.

Pravne osebe, ki so pristopile k projektu so Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Elektro Celje ENERGIJA, Ferdom, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, krajevne skupnosti Bevče, Pesje, Plešivec, Šentilj in Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, Mako Turnšek, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, Pup Saubermacher, PV Invest, Stanovanjsko podjetje Linea, Šolski center Velenje, T-2, velenjske osnovne šole, Vrtec Velenje ter Mestna občina Velenje (za kupnine stanovanj, letovanje, najemnine garaž, najemnine vrtičkov, odvoz opuščenih vozil in kazni).

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Mesta blagajna) sproti posodabljamo seznam sodelujočih pravnih oseb.