O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Mestni občini Velenje podaljšali veljavnost certifikata Mladim prijazna občina

Velenje, 17. november 2016 - Mestna občina Velenje je že leta 2012 prejela certifikat Mladim prijazna občina, ki ga je bilo potrebno letos podaljšati, saj je veljal le do leta 2016. Strokovna komisije je ocenila, da Mestna občina Velenje izpolnjuje vse kriterije za podaljšanje veljavnosti certifikata in tako smo prejeli sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje od 2016 do 2020.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Podeljuje se lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Ti ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih - to je oseb, starih od 15 do 29 let - v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je bil poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja.

Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Podelitev certifikatov in posebnega priznanja bo v torek, 6. decembra 2016, v Mestnem muzeju Ljubljana.