O-STA

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Komentarji so izklopljeni za Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je veljavna, če delodajalec o nameravanem organiziranju dela pred nastopom dela obvestiti inšpektorat za delo. Tako določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 68. členu.

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Več informacij

Za delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Delovna inšpekcija mora biti obveščena vnaprej, delo pa lahko tudi prepove

Pred nastopom opravljanja dela je delodajalec dolžan o tem obvestiti delovno inšpekcijo - IRSD.

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je veljavna, če delodajalec o tem pred nastopom dela obvestiti inšpektorat za delo.

Klikni in deli

Če ta ugotovi, da je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, lahko inšpektorat tovrstno opravljanja dela prepove.

Prijava na izobraževanje

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja.

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu, delodajalec pa je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu.

Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Gospodarstvo Kadri Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki delo na domu inšpektorat za delo pogodba o zaposlitvi Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zakon o delovnih razmerjih

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/11/17/pogodba-o-zaposlitvi-za-opravljanje-dela-na-domu/