O-STA

V Velenju srečanje združenja Management mestnih središč

Velenje, 17. november 2016 - V sredo, 16. novembra, je v Vili Bianci potekalo srečanje predstavnikov 18-tih slovenskih mest, ki predstavljajo neformalno združenje strokovnjakov Managementa mestnih središč (MMS) oziroma TCM (Town Centre Managementa). Združenje je nastalo pred štirimi leti, v okviru evropskega projekta City Impulses. Predstavniki se redno srečujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje ter primere dobrih praks.

Podžupan Peter Dermol je prisotne pozdravil in jim izrekel dobrodošlico. V nadaljevanju je predstavil aktivnosti, ki smo jih v Velenju v zadnjem letu postorili na področju mestnega marketinga. Odbor za mestni marketing je spomladi med občani izvedel anketo o viziji razvoja mestnega središča Velenje. Vse nadaljnje aktivnosti odbora temeljijo na podlagi usmeritev občanov in rezultatov ankete. Pred kratkim smo nadgradili občinsko spletno stran s Koledarjem dogodkov, ki se jih v Velenju razvrsti več kot tisoč na leto; sledil bo interaktivni zemljevid zasedenih in praznih prostorov v mestnem središču. V okviru občinskega praznika smo pripravili natečaj za najlepše urejen prodajni prostor v mestnem središču, letos smo že tretjič organizirali promocijsko akcijo "Razvajaj se v mestu", tudi z dogodkom "Promenada okusov" bomo nadaljevali v prihodnjem letu.

Na srečanju, ki ga koordinira Jana Tolja iz Mestne občine Koper, so razpravljali o konkretnih ukrepih in praksah upravljanja mestnih jeder s povezovanjem manjših ponudnikov. Mag. Vida Kožar, direktorica Podjetniško trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, je predstavila programski odbor 4. MSP konference z naslovom Management mestnih središč, ki bo potekala 28. marca 2017 v Ljubljani. Namen tovrstnega neformalnega združenja slovenskih občin je, poleg izmenjave primerov dobrih praks, predvsem dogovor o ustanovitvi nacionalnega konzorcija za pospeševanje managementa mestnih središč, s pomočjo katerega bodo vključena mesta pridobila bistveno večje možnosti za koriščenje nepovratnih evropskih sredstev za namene mestnega managementa, za kar obstajajo za prihodnje obdobje, precej obetavne napovedi.

V nadaljevanju strokovnega posveta so si udeleženci ogledali še protokolarni objekt Mestne občine Velenje Vilo Bianco in Muzej premogovništva Slovenije.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje