O-STA

Nova Strategija Republike Slovenije za delovanje medijskega prostora ni pravilno usmerjena!

Ministrstvo za Kulturo je podalo novo Strategijo Republike Slovenije za delovanje medijskega prostora. Glede na kratek rok za podajanje sprememb (3 dni) se moramo osredotočiti na najbolj očitne pomanjkljivosti dokumenta, ki obsega le 36 strani.

Pirati se pridružujemo kritikam Društva novinarjev Slovenije, Združenju lokalnih radijskih in televizijskih postaj, strokovni javnosti in vidnejših članov le te. Strategija je pomanjkljiva, nesistemska, nedoločena in protirazvojna.

Strategija v predgovoru pravi, "da je med ključnimi interesnimi skupinami in strokovnimi organizacijami v medijski panogi - pa tudi med političnimi strankami - zelo težko doseči soglasje celo o posameznih najosnovnejših rešitvah. In drugič, da celovite prenove medijske zakonodaje ni možno izpeljati brez podlage v nacionalni medijski strategiji, saj skušajo posamezni (vplivni) deležniki svoje parcialne interese prikazati kot javni interes in s tem pogojevati sprejem ustreznih parcialnih zakonskih rešitev in ukrepov."

Pri tem popolnoma ignorira dejstvo, da je v samem dokumentu mnogo predlogov, ki določenim interesnim skupinam nudi nove in okrepljene vloge, ki so v očitnem nasprotju interesom javnosti. Ta javnost so izdajatelji AV (avdio-vizualne produkcije) in kolektivne organizacije avtorjev.

Prav smešno je, da se pod točko 4. urejen delovno-pravni in socialni položaj novinarjev pojavijo tudi ukrepi, ki s podano tematiko nimajo popolnoma nobene vloge. Te so:

- dosledno spoštovanje intelektualne lastnine (predvsem avtorske in sorodnih pravic);
- sankcije za medije in njihove odgovorne osebe, ki ne bodo spoštovali prava intelektualne lastnine (prepoved kandidiranja na razpisih ali izrek globe);
- uvedba obveznih pogodb med izdajatelji medija in kolektivnimi organizacijami;

Že samo zaradi tega, bi morale novinarske organizacije protestirati, saj se jih izkorišča, da se doseže namen, ki je bolj usmerjen k zaščiti interesnim skupinam producentov AV in kolektivne organizacije SAZAS.

Po besedah g. Milosavljeviča v oddaji Panoptikum, se nekdo zelo veliko ukvarja z AV interesi in ne z zaščito novinarjev. Novinarji so omenjeni zelo na deklerativni ravni, medtem ko so kolektivke zelo detaljno.

Ministrstvo za Kulturo predpisuje obvezne pogodbe med izdajatelji in kolektivnimi organizacijami. In vse skupaj naj bi urejal RTV SLO. To ne sodi v medijsko strategijo RTV SLO, niti v delo in pristojnost RTV SLO.

Strinjamo se za uvedbo zaščite in plačevanja avtorjem, ki generirajo informacije in oblikujejo medijske vsebine. Nikakor pa ne podpiramo uvedbe dodatnega davka za internet! V Sloveniji imamo proračun, iz katerega se naj namenijo sredstva za poplačilo avtorjem. Obdavčiti Internet z direktnim davkom za določen interes ni prava rešitev.

Uvedba prikritega davka bo prekomerno posegla v gospodarstvo in bo imela dolgoročne posledice za tehnološki razvoj države. Tehnološki razvoj je izjemnega pomena za gospodarsko rast in nova delovna mesta, kar Slovenija v tem trenutku še kako potrebuje. Slovenijo med drugim zavezuje tudi Digitalna agenda EU, po kateri mora Slovenija do leta 2020 po vsej državi zagotoviti širokopasovni in ultra hitri internet. O tem smo že pisali v SLAVC-u, link..)

Nikakor si ne želimo obdavčiti ponudnike interneta, saj bomo uporabniki plačevali dodaten davek!

Predstavnike v programskem svetu imenujejo dva člana iz združenja AV producentov in organizacije slovenskih glasbenikov. Tu mora Ministrstvo za Kulturo narediti spremembo, saj bi ti dve organizaciji lahko nastopale v konfliktu interesov.

Direktor RTV bo lahko vse svoje urednike na nacionalki imenoval po lastni volji.Tako neposrednega vpliva in pristojnosti direktor zavoda ne sme imeti.

Glavna in poglavitna razloga, zakaj moramo to strategijo zavreči pa sta, da strategija ni niti malo usmerjena v prihodnost niti ne upošteva glavnega akterja medijske krajine: mladih. Mlajše generacije klasičnih medijev ne spremljajo. Verjetno je to glavni razlog, da smo si uporabniki Interneta z novo strategijo zaslužili nov davek. Uravnoteženosti in zdravorazumske argumentacije v novi Strategiji Republike Slovenije za delovanje medijskega prostora ni možno izslediti!

S spoštovanjem,

Rok Deželak, predsednik Piratske stranke Slovenije