O-STA

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost - pot do zaslužka

Ste se kdaj vprašali, če vam znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost lahko prinese zaslužek? Po izkušnjah naših svetovalcev se podjetja, ki se potegujejo za evropska sredstva, predvsem tista na področju raziskav in razvoja, odločajo za uvrstitev raziskovalne in razvojne dejavnosti v svoj seznam dejavnosti, ki jih opravljajo, saj je velikokrat zahtevano med razpisnimi pogoji.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kje so evropska sredstva? Brezplačno vam izdamo nekaj namigov, kam se obrniti.

Več informacij

Oddelek znanstvene raziskovalne in razvojne dejavnosti zajema tako temeljne raziskave, aplikativne raziskave, kot tudi eksperimentalni razvoj. To dejavnost lahko opravljajo tako raziskovalne organizacije kot fizične osebe.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Registracija podjetja: znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

V primeru javne službe na tem področju se podeljuje koncesija s strani pristojnega ministra, po opravljenem postopku izbora s strani agencije na področju raziskovalne dejavnosti.

Dejavnosti so potem po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) nato razdeljena na posamezna področja: biotehnologije (SKD 72.110), naravoslovja in tehnologije (SKD 72.190) ter področju družboslovja in humanistike (SKD 72.200).

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin!

Bogdana Rejc, Data

  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije zajema področja naravoslovnih ved, kot so matematika, fizika, kemija, biologija, tehnične, medicinske vede in podobno.
  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike zajema področja kot so zgodovina, filozofija, jezikoslovje, književnost, umetnost, religijo, pravo, ekonomijo, psihologijo, sociologijo, antropologijo, demografijo, ekonomske in družbene geografije, politične, organizacijske vede in podobno.
  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije zajema tudi raziskovanje in eksperimentalni razvoj na segmentu celičnih in tkivnih kultur, inženiringa, biotehnoloških tehnik, nanobiotehnologije, bioinformatike in podobno.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Področje raziskovanja je povezano tudi s področjem izobraževanja in tako lahko v primeru registracije s. p. ja dodamo še izobraževalne dejavnosti, kot tudi dejavnost "Umetniško ustvarjanje" (SKD 90.030), pod katero lahko izdaja račune za avtorska dela.

Tržno raziskovalne razvojne storitve niso regulirane in ne zahtevajo vpisa v register (razen tistih, ki so pomembna za obrambo).

Vrste raziskav, zajete v dejavnost

Temeljne raziskave so tako znanja ne-industrijske in ne-komercialne narave, ki so namenjena širjenju znanstvenega in tehničnega znanja. Uporabne ali aplikativne raziskave so raziskave, ki razvijajo nove izdelke, procese ali storitve ali pa zagotavljo pomembne izboljšave obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Eksperimentalni razvoj pa zajema oblikovanje rezultatov uporabnih raziskav v načrt, ureditev ali zasnovo za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke, procese ali storitve. To samo če so namenjeni za uporabo ali prodajo. Dejavnost tudi vključuje ustvarjanje prototipa, ki ni namenjen komercialni uporabi.

Vpis v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti zahteva prijavo in vpis organizacije, ki opravlja razskovalno dejavnost v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, medtem ko se posameznik, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik, vpiše v register zasebnih raziskovalcev, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Ste se kdaj vprašali, če vam znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost lahko prinese zaslužek?

Klikni in deli

Poleg Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) pa vpis urejata še Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev.

Pravna podlaga:

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, Data d. o. o.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki dejavnosti raziskave razvoj SKD 2008 ustanovitev podjetja zaslužek znanost znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/11/23/znanstvena-raziskovalna-in-razvojna-dejavnost-pot-do-zasluzka/