O-STA

Planetu Zemlja prijazna občina

Velenje, 25. november 2016 - Mestna občina Velenje je včeraj v okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina 2016 prejela priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje generacije.

Natečaj je že sedmič razpisalo društvo Planet Zemlja v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije. Letos je natečaj potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Slovenije Mira Cerarja.

V obrazložitvi so organizatorji natečaja zapisali: "Občina Velenje je v petih letih sodelovanja v natečaju Planetu Zemlja prijazna občina pokazala konstantno zavedanje o pomenu komuniciranja z vsemi deležniki, ki vplivajo na razvoj občine in s tem na kvaliteto bivanja občank in občanov.

Naravne danosti občine so ji skozi leta naložila nehvaležno nalogo "kriznega okoljskega komuniciranja" v času velike obremenjenosti okolja s pridobivanjem električne energije/izkopavanja premoga. Občina je nalogo uspešno opravila in odtlej javnost redno obvešča o kvaliteti zraka in tudi vode v jezeru oz. izvaja redne monitoringe kvalitete okolja.

Občina je uspešna pri izvedbi aktivnosti za širšo javnost, ki jih sam producira, ali se jim pridružuje. Slednje predvsem pomeni, da spremlja primere dobrih praks in jih - glede na primernost - tudi aplicira v svoje okolje. Občina očitno spremlja tudi aktivnosti drugih deležnikov v občini, ki se aktivno ukvarjajo z varovanjem okolja in narave.

Tako zaposlenim kot tudi drugim občanom mesta občina omogoča okolju in žepu bolj prijazne oblike mobilnosti, budno spremlja vzgojo in razvoj mladih, za katere je pripravila vrsto zanimivih projektov s pomočjo znanih osebnosti. Sporočilne moči dogodkov, se občina očitno dobro zaveda. Strokovna komisija meni, da gre Mestna občina Velenje v pravo smer razvoja in prilagajanja orodij in načinov komuniciranja, s tem pa znatno prispeva h kvaliteti občank in občanov."

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje