O-STA

Županov sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov

Velenje, 30. november 2016 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič bo jutri, 1. decembra, ob 18. uri v Domu kulture Velenje sprejel Velenjčanke in Velenjčane, članice in člane invalidskih organizacij in drugih društev, ki delujejo na področju sociale.

Mestna občina Velenje se že 12 let ponaša z nazivom Občina po meri invalidov. Smernice, katerim sledimo, smo zapisali v Program za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017. S projektom Občina po meri invalidov želimo izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o položaju, pravicah in potrebah invalidov, njihovem uveljavljanju kot neodvisnih državljanov in njihovi integraciji v dogajanja v občini (konference, okrogle mize, info točka, osveščanje otrok v šolah); zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja na občinski ravni, na področjih, ki so za invalide pomembna (Svet za invalide pri Mestni občini Velenje, Aktivi delovnih invalidov); razvijati podporno okolje, službe, programe, ki omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov in poudarjanje njihovih sposobnosti (zaposlovanje invalidov, pomoč na domu, izvajanje programov Zdravstvenega doma Velenje, zaposlitvena rehabilitacija invalidov, socialna vključenost invalidov, brezplačni obiski prireditev za invalide); odpraviti ovire, ki otežujejo neodvisno življenje invalidov (ureditev dostopov - klančin, označitev parkirnih mest, ureditev dvigal za invalide, namestitve stopniščnih vzpenjalcev, bankomati za slepe in slabovidne, Lokalc za invalide) in jim omogočiti dodelitev ali zamenjavo stanovanj, brezplačno koriščenje dvoran, dodelitev izrednih pomoči, sofinanciranje programov invalidskim društvom, sofinanciranje javnih del.

Mestna občina Velenje je letos aprila v Vili Bianci pripravila okroglo mizo na temo Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. Govorili smo predvsem o tem, da so osebe s posebnimi potrebami na trgu dela ranljivejše in, da se jih delodajalci bojijo zaposliti. V mesecu maju smo v Vili Bianci pripravili predavanje o okvari sluha in tehničnih pripomočkih. Predavanje, ki je bilo v dvorani s slušno zanko in tolmačeno v slovenski znakovni jezik, je bilo odlično obiskano. Na spletni strani Mestne občine Velenje smo objavili lokacije defibrilatorjev. Tako lahko obiskovalci spletne strani vsak trenutek preverijo, kje se nahajajo defibrilatorji, ali so dostopni 24 ur na dan. Septembra smo v okviru Celostne prometne strategije izvedli javno razpravo, ki je bila posvečena dostopnosti gibalno in senzorično oviranih oseb. Udeleženci so pred razpravo preizkusili, kako se je premikati po prostoru na invalidskem vozičku in s prevezo čez oči. Doživeli so različne ovire na svojih poteh in ugotovili, kako pomembno vlogo imata ustrezno načrtovanje in oblikovanje skupnih javnih površin. Po preizkusu je bila organizirana javna razprava, na kateri so udeleženci podali svoje ugotovitve.

Na Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2016 je prispelo 31 predlogov, 10 za sklop A, 20 za sklop A1 in 1 za sklop B. Komisija je razdelila 20 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Za ostale programe namenjamo letno še 13 tisoč evrov iz proračuna.

Obiskovalci županovega sprejema si bodo lahko ogledali predstavo Lutkovnega gledališča Velenje Mali Princ, ki ga je režirala Alice Čop.

Na sprejem prijazno vabljeni tudi predstavniki medijev!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si