O-STA

Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati? - 2. Del

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb s katero se obdavčujejo dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki.

Kateri so tisti prihodki, od katerih vam dohodnine ni potrebno plačati smo že pisali v prvem delu prispevka Kdaj vam dohodnine ni potrebno plačati - 1. del.

Dohodnina 2016 in njene izjeme

Po 44. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se v davčno osnovo od dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva:

 • plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost (ki jih je dolžan plačevati delodajalec)
 • premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ki jih pod določenimi pogoji za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec)
 • povračila stroškov prehrane med delom (pod pogoji in do višine uredbe)
 • povračila stroškov stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek (pod pogoji in do višine uredbe)
 • nadomestilo za ločeno življenje (pod pogoji in do višine uredbe)
 • mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti v skladu z zakonom, ki ureja poslance;
 • povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so: dnevnica, kilometrina, nočitev (pod pogoji in do višine uredbe)
 • plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, (ki jih pod določenimi pogoji za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec)
 • vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev
 • nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji)
 • jubilejna nagrada (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina ob upokojitvi (pod pogoji in do višine uredbe)
 • enkratna solidarnostna pomoč (pod pogoji in do višine uredbe)
 • plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (pod pogoji in do višine uredbe)
 • odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (pod pogoji in do višine uredbe)
 • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (do višine 5% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji)

Po 108. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se v davčno osnovo od drugih dohodkov ne všteva:

 • posamezno darilo, ki ne presega vrednosti 42 eurov oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov.
 • dobitek v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.
 • prejemki, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice fizični osebi, ki, jo na pot pošlje državni organ, prostovoljcem na podlagi vabila za sodelovanje v nepridobitnih dejavnostih;

Sorodne vsebine

V tretjem, zadnjem delu članka bo objavljena tudi povezava na izračun dohodnine 2016.

Pripravil: Jure Filip, Data d. o. o.